Visie van 5 verladers

Wat verwachten verladers eigenlijk van hun logistieke partners? In de aanloop naar de bekendmaking van de Top 100 Logistiek Dienstverleners op 6 juni laten vijf verladers hun licht schijnen over de samenwerking en over wat er - wat hen betreft - nu echt moet veranderen. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Van ons als verladers wordt nu actie verwacht. We kunnen dit alleen samen met onze partners tot stand brengen.”
Hieronder, kort samengevat, de visies van Jumbo, Pepsico, Refresco, A.S. Watson en 4blue. Alle verhalen zijn afzonderlijk terug te vinden op www.logistiek.nl

Alberdine van Velzen
Niels Bruin
Mischa van den Berg
Yvette Heijwegen
Bas Coenen

‘Waar we zelf het verschil in kunnen maken, doen we liever zelf’

Alberdine van Velzen, sinds 2018 manager supply chain planning en transport services Jumbo

Alberdine van Velzen, Jumbo“Er is al veel veranderd sinds ik hier vijf jaar geleden begon. Maar ik weet zeker dat er nog heel veel op ons afkomt. Wat het ook is, ik vind niet dat de supply chain de bottleneck van de organisatie mag zijn. Gelukkig is het dat ook niet. Werken in een familiebedrijf heeft me ook altijd erg aangetrokken, want ik hou ervan als de lijntjes kort zijn en snel beslissingen genomen worden. Dus ik ben heel tevreden, maar ik zie ook wel dat er nog veel moet gebeuren.”
“Ik vind zeker dat meer grip hebben gekregen op het transportproces, vooral dankzij de control tower van Simacan. We zijn dat tegelijkertijd met de planningssoftware van Quintiq gaan implementeren. Dat het werkt heel goed. Want we krijgen hiermee veel meer zichtbaarheid in waar de transporten plaats vinden. Juist de combinatie van beide systemen zorgt dat we niet meer voor alle ritten continu een update moeten doen, maar we real-time alles inzichtelijk hebben. Dat is ons voordeel. Maar voor de logistiek dienstverleners is er ook veel te winnen, zeker als ze zoals Simon Loos, Cornelissen, Zandbergen en Euser ook voor andere retailers met dezelfde control tower werken. Daarmee maken zij hun eigen operatie ook transparant en efficiënt. Inmiddels is bij ons negentig procent van de ritten volledig volgbaar, belangrijk voor de winkels die zich kunnen voorbereiden. Als je voor ons rijdt, dan vinden wij een aansluiting op Simacan noodzakelijk.”

Niels Bruin, sinds 2022 logistiek manager Noordwest Europa
Pepsico

Niels Bruin, manager Noordwest Europa Pepsico “De keuze om alles uit te besteden aan logistiek dienstverleners is al in 2012 gemaakt. Wij hebben als fabrikant geen enkele vrachtwagen of warehouse meer. Voor de Nederlandse markt werken we met slechts één warehousing-partner (Kuehne+Nagel) en één transporteur (Simon Loos). Zelf heb ik er nooit naar gekeken om het anders te doen. De specialisten met wie we werken kunnen fluctuaties beter opvangen en werken efficiënter dan als we het zelf doen. Wij verwachten van hen het leveren van een hoog serviceniveau, tegen de 100 procent aan. Daarnaast kijken we nu met hen meer vooruit naar de strategie. In het kader van onze duurzaamheidsambities willen we bijvoorbeeld onze footprint verkleinen. Dat moet je samen met partners opbouwen.”

“Bij Pepsico moeten we ons productportfolio simplificeren. De A-producten – hardlopers – leveren zo’n 80 procent van de omzet op, terwijl  de problemen zich voordoen in de andere segmenten. We willen snel kunnen meebewegen, maar moeten ook goed af kunnen stappen van producten, die geen waarde toevoegen. Wat dit betekent voor de logistiek? In ons warehouse hebben we 30.000 palletposities. 80 procent ervan is gevuld met C-producten. We zouden qua oppervlakte flink kunnen inkrimpen als we op dat punt andere keuzes maken. Daarnaast willen we meer automatiseren. De LZV’s tussen Broek op Langedijk en Maarssen kunnen we al automatisch laden en lossen, maar we willen dat meer gaan toepassen, als het kan ook bij onze klanten.”

Mischa van den Berg, sinds 2023 transportmanager
Refresco Benelux

Mischa van den Berg, transportmanager Benelux Refresco“Logistiek gezien loont het ook voor onze afnemers al snel om grote volumes af te nemen, daar zijn we als sap- en frisdrankleverancier met veel huismerken volledig op ingericht om zoveel mogelijk efficiency te halen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is altijd de basis geweest van Refresco, maar daar is nu wel een hoger serviceniveau bijgekomen. Op dit moment werken we met zeventien transporteurs, waarvan veertien echt op vaste basis. Wat zou ervoor kunnen zorgen, dat we menen afscheid te moeten nemen van één van hen? Het zou kunnen dat je elkaar ontgroeid qua professionaliteit en de dienstverlener achterblijft in serviceverlening. Denk aan tijdig afleveren en rapportages daarover. Ik zie dat veel bedrijven daar nog behoorlijk reactief in zijn en zich pas melden op een later moment dan je zou willen.”

“Wat mij betreft mogen logistiek dienstverleners wel wat meer uitgaan van hun eigen kracht. Ze willen graag zekerheid voor lange termijn, maar ik draai het liever om. Dienstverleners die zelf in staat zijn lege kilometers te reduceren en de beladingsgraad op orde hebben, gaan op die manier hun en onze doelen halen. Als jij het transport in een bepaalde lane goed voor elkaar hebt, dan neemt een concurrent dat niet zomaar van je over.”

“De wereld is snel aan het veranderen. Over het algemeen ervaar ik dat transportbedrijven redelijk conservatief zijn in hun aanpak. Maar dat is niet langer houdbaar, gezien de vraagstukken die er zijn in de arbeidsmarkt en de samenleving in zijn geheel. We gaan het niet redden als we daar als verladers en logistiek dienstverleners heel behoudend in blijven staan. Ook van ons wordt actie gevraagd en versnelling.”

Yvette Heijwegen, sinds 2015 supply chain directeur
A.S. Watson Benelux

Yvette Heijwegen AS Watson“Als je middenin het veranderproces zit, zie je misschien niet zo scherp wat er allemaal verandert. Maar terugkijkend is er echt veel gebeurd.
We zijn continu bezig met optimaliseren van de supply chain, van warehouseprocessen en ook de manier waarop we samenwerken met onze logistiek dienstverleners. Hoe kunnen we dingen slimmer doen in de keten tot en met het op het schap leggen van producten in de winkels? In de aansturing met onze systemen beschikken we nu over veel meer data die nodig is voor replenishment bijvoorbeeld op artikel- en op winkelniveau, daar waar we in het verleden moesten werken met gemiddelde waardes. Dat is nog niet klaar, daar blijven we stappen in zetten, want het kan niet allemaal tegelijk.”
“Zelf doen we de planning van de ritten, dat hebben we niet uitbesteed. Er komt een compleet nieuw transportplanningsysteem op basis van real-time data. Verder zitten we middenin de uitrol van een control tower, samen met onze transporteurs; anders gaat het niet lukken. Planning is cruciaal in onze bedrijfsvoering. Dat kun je niet uitbesteden vinden wij. We werken met acht dienstverleners, dus hoe hou je dan het overzicht? Waar we zelf het verschil in kunnen maken, houden we het in eigen beheer. Daar kun je over twisten, maar wij kennen de situatie rond de winkels het beste. Welke restricties zijn er bijvoorbeeld? Dat hebben wij in onze systemen vastliggen. Alles onderbrengen bij één vervoerder vinden we te risicovol.”

Bas Coenen, sinds 2023 coo van groothandelsbedrijf in
zonnesystemen 4blue

Bas Coenen, 4blue“Alles wat je kunt tegenkomen in de supply chain aan uitdagingen, hebben we hier in - zeg maar de frontlinie van de duurzaamheidseconomie - op ons af zien komen. Dat maakt het spannend, maar ook heel interessant. 4blue is snelgroeiend groothandelsbedrijf in zonnepanelen, omvormers, batterijen en alles wat daar bij komt kijken. Bijzonder is dat we een online businessmodel hebben, gericht op vaak kleinere installateurs. Bij Nabuurs, waar ik tot eind vorig jaar in de directie zat, heb ik geleerd hoe belangrijk het is om een open relatie te hebben met je logistiek dienstverlener.
We moeten kwetsbaar durven opstellen, vertellen wat onze doelen zijn, zodat de logistiek dienstverlener samen met ons de risico’s kan inschatten.”
“DFDS is onze vaste logistiek dienstverlener; in het pand van DFDS in Wijchen houden we kantoor. Wat we nodig hebben als logistieke partner is een bedrijf dat groei kan faciliteren en de financiële ruimte heeft om te investeren als dat nodig is. Bijvoorbeeld in meer opslagcapaciteit, ook voor batterijen wat steeds meer regelgeving met zich meebrengt. Ik vind het mooi dat DFDS niet afhankelijk is van uitzendkrachten, zoals je vaak ziet bij logistiek dienstverleners. Ze werken met een eigen flexibele schil van vaste mensen en hebben weinig verloop. Voor ons betekent dit dat altijd dezelfde mensen onze producten in handen hebben. Dat is belangrijk, want het gaat om specialistische producten, die we met fijnmazige distributie op huisadres afleveren.”