ADVERTENTIE

Hyelen Warehouses

Heylen Warehouses

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor Heylen Warehouses centraal, het is niet langer een trend maar een vanzelfsprekendheid.

Logo Heylen Warehouses

Second-life principe

Bij onze logistieke vastgoedprojecten gaan we steeds uit van het
‘second-life’ principe. Gebouwen moeten niet enkel aan de behoeften van vandaag voldoen maar ook aan die van de toekomst. Uitgangspunt hierbij is om zowel op het vlak van kwaliteit, functionaliteit als flexibiliteit gebouwen te ontwerpen die future proof zijn en meerdere ‘levens’ aan kunnen. Wij kiezen daarom voor de hoogste functionele gebruiksstandaarden waardoor een zeer ruime logistieke toepasbaarheid geldt voor alle type klanten en logistieke processen.

Flexibiliteit en efficiënt grondgebruik

Door de toepassing van ons campusmodel, komen we tegemoet aan de vraag naar flexibiliteit en een verantwoord en efficiënt grondgebruik. In tegenstelling tot de ontwikkeling van meerdere kleine losstaande gebouwen wordt het campusconcept gekenmerkt door een grootschalig gebouw bestaande uit meerdere onderling geschakelde magazijnunits. Alle units zijn volledig zelfstandig te gebruiken maar kunnen ook, afhankelijk van de behoeften van onze gebruikers, perfect onderling gekoppeld worden. Dit biedt gebruikers gedurende een lange periode een maximale flexibiliteit. Toekomstige groei en krimp kunnen flexibel worden opgevangen binnen de contouren van de campus zonder dat hiervoor steeds nieuwe gebouwen dienen te worden gerealiseerd en bestaande panden leeg worden achtergelaten. Tevens biedt het nieuwe startende bedrijven een laagdrempelige opstart van hun logistieke operatie met de zekerheid dat er ruimte is voor een volgende groeifase van het bedrijf.

Herontwikkeling van bestaande sites

Bij het innemen van greenfields zetten we maximaal in op ons campusmodel en op dubbel gebruik van de ingenomen grondoppervlakte. Daarnaast vinden we dat we de inname van vrije ruimte door greenfieldontwikkelingen maximaal moeten compenseren. Daarom zetten we actief in op de herontwikkeling van bestaande verouderde bedrijfsgebouwen of sites – de zogenaamde Brownfieldontwikkelingen.

Verlagen van de exploitatiekosten

Als verhuurder en beheerder van een omvangrijke (logistieke) vastgoedportefeuille streven wij steeds naar lage exploitatiekosten voor onze klanten.

We werken met hoogwaardige state-of-the-art materialen en producten met een ‘proven technologie’ zowel in toepassing als naar langjarige exploitatie en beheer. Steeds wordt gekeken naar de meest duurzame ‘cost of life’ van ieder product of systeem.

Alle onderhoudsgevoelige systemen worden gekoppeld aan het eigen Heylen Warehouses Building Technologies Platform wat resulteert in meer kennis en inzicht in het gebruik en de onderhoudsbehoefte ervan. Resultaat is een betere prestatie van deze systemen, kostenreductie door selectief en preventief onderhoud en hiermee een langere levensduur van alle systemen.

Onze ambities reiken ver. We blijven schrijven aan ons verhaal van duurzame groei. We vinden ook dat we als
impactonderneming hiertoe verplicht zijn. Voor ons maakt het deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die in het familiale DNA van ons bedrijf zeer sterk verankerd is. Binnenkort leest u er meer over in ons uitgebreid CSR rapport.
Interesse om ons rapport te ontvangen? Contacteer sarah.dierick@heylenwarehouses.com

Logo Heylen Warehouses