Weten hoe het echt zit met CO2? -
er is nu een nieuwe norm

De nieuwe internationale standaard voor het meten van CO2-uitstoot in de transportketen is klaar voor gebruik.
Op basis van deze norm kunnen logistieke bedrijven en hun dienstverleners allemaal op dezelfde manier hun carbon footprint berekenen, toewijzen en delen.

Blokken

Belangrijk om te weten hoe de data precies wordt berekend

Een pilotgroep, die bestaat uit tien bedrijven, gaat nu onder leiding van Topsector Logistiek aan de slag om de norm voor ieder bedrijf toegankelijk te maken. De nieuwe norm wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 gepubliceerd. De Topsector Logistiek brengt samen met de pilotgroep in kaart hoe bedrijven deze norm kunnen implementeren. Er komt met een praktische vertaling van de norm en een verificatieschema.

Leen Simons
Leon Simons

Leon Simons zegt namens Topsector Logistiek heel blij te zijn met deze stap. Als het gaat om emissies dan is het volgens Simons heel belangrijk om te weten hoe data wordt berekend en wat daar de waarde van is. “Je kunt zien waar je zelf verspilling hebt en wat je kunt verbeteren. Maar het geeft ook veel waarde aan de partners. Alle partijen in de pilotgroep gaan informatie doorgeven aan hun klanten. Je geeft dan betrouwbare en uniforme informatie door die echt waarde heeft.”
Het belangrijkste doel van het project is volgens Simons bedrijven helpen met het ‘hoe’. “Dat is waar wij echt een rol willen spelen. De norm zegt wat je moet doen en Topsector gaat helpen bij hoé je dat kan doen.”


Bleckmann en Thijs Logistiek willen echt kunnen vergelijken

De aanleiding voor de nieuwe ISO-norm is dat in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent moet zijn afgenomen. Bedrijven moeten hier actief mee aan de slag, ook omdat de uitstoot in de toekomst zal worden belast.
Willem Verschuuren van Thijs Logistiek (één van de deelnemers aan de pilotgroep), vindt het belangrijk om hiermee bezig te zijn. “Niet alleen maar roepen dat je het zo goed doet, maar er ook echt over nadenken en kijken wat je kunt betekenen. We willen zo ver mogelijk wegblijven van aannames. Het begint met het inzichtelijk maken van je uitstoot, anders kun je moeilijk verbetering zoeken.”
Ron Thijssen van Bleckmann (ook deelnemer aan de pilot) is blij dat er een ISO-norm komt op het gebied van CO2-rapportage. “Dan kunnen we met zijn allen eens een keer appels met appels gaan vergelijken.” Bleckmann is het zelfgebouwde model op dit moment aan het fine tunen. “We weten dat onze data in het model nog steeds niet perfect is. Ik denk dat we op 90 procent zitten, maar het gaat vooral om die laatste 10 procent. Als we weten waar we staan dan weten we ook waar we naartoe kunnen gaan.”


De pilotgroep bestaat uit een mix van bedrijven

Volgens Simons is er een heel duidelijke behoefte bij bedrijven om hiermee aan de slag te gaan. “Niet alleen bij de toolbouwer of softwarepartij.” Tien bedrijven doen mee aan de pilotgroep. BigMile, Loginex, Shipping Technology, Modality Software, Van den Bosch, Bleckmann, Moonen Packaging, De Rooy Transport samen Bricklog (als systeembeheerder), Vos Transport Group en Thijs Logistiek.
TNO reviewt of de uitkomsten van de carbon footprinting berekeningen van de pilotgroep inderdaad (kunnen) voldoen aan de internationale nieuwe standaard, LRQA Advisory schrijft het guidance document, maakt de self assessment tool en verifieert bedrijven.
De reviews van de pilotgroep worden gebruikt als input voor het verificatieschema, dat aansluitend wordt opgesteld. Hierin wordt stap voor stap vastgelegd wat een bedrijf moet doen en wat men moet aantonen om aan de nieuwe ISO-norm te voldoen. Ook dit schema wordt door de pilotgroep getoetst. Na de reviews worden de documentatie, processen en data van de deelnemende bedrijven geverifieerd, waarna de deelnemende bedrijven als een van de eerste aan ISO 14083 kunnen voldoen.

Lees het hele artikel op www.logistiek.nl