Lege containers? - dit is wat data kan doen

Dat er te weinig inzicht is in het vervoer van lege containers (zie vorige pagina), werd de afgelopen paar jaar pijnlijk duidelijk. Toch gloort er licht aan de horizon. Er zijn IT-bedrijven die zich op dit vraagstuk hebben gestort. Eveon probeert met een webplatform inzicht te geven in dit deel van de markt. Softwareleverancier Celonis wil met ‘process mining’ een oplossing aanreiken om het probleem van lege containers te verhelpen.

Containers

In 2020 stonden containers massaal op de verkeerde plek. Dat leidde tot een gesleep met lege containers om voldoende goederen alsnog van Azië naar de VS/Europa te vervoeren dan wel andersom. Eveon zegt dat logistieke bedrijven containers over de aardbol verslepen, waarvan grofweg één op de drie leeg is. Het niet op de juiste plek hebben staan van lege containers leidde tot extreme prijsstijgingen.
Lees hier hoe Eveon een eind wil maken aan het gesleep met lege containers

Transport van lege containers is duur 

Het verschil tussen het vervoeren van een lege of een volle container is enorm voor een rederij, stelt Eveon bij monde van ceo Aad Storm. “Het transporteren van een volle container is bijna gratis, omdat je de kosten zo goed als geheel kunt verwerken in de totaalprijs van de vervoerde goederen. Het transport van een lege container daarentegen is simpelweg duur en onaantrekkelijk. Die wil je dus bij voorkeur niet meenemen en daarom stoten rederijen deze dus ook liever op de eindbestemming af. Wij hebben inmiddels zicht op een derde van dat totaal.”

Process mining als mogelijke oplossing

Als het logistiek en financieel gezien buitengewoon interessant is om lege containers op de juiste plek te hebben staan, waarom slaagt de sector er dan niet in om dit voor elkaar te krijgen? De uitdaging van de lege containers speelt momenteel op, als gevolg van een neergaande economische trend. Truckers picken op dergelijke momenten even geen lege containers op, omdat er simpelweg geen vracht voor is.
Wil van de Aalst, chief scientist bij Celonis heeft wel een idee hoe de sector met de onbalans zou moeten omgaan: “In de basis zouden bedrijven meer gegevens met elkaar moeten uitwisselen. Dat ligt vaak nog gevoelig. Dus kunnen bijvoorbeeld rederijen ook aan process mining doen en op basis van eigen data inzicht krijgen en geven over de aantallen en locaties van lege containers.”


Container laden op truck

Container laden op trein

De datawetenschapper ziet lege containers soms als onvermijdelijk, mede veroorzaakt door economische schommelingen en de handelsbalans tussen Azië enerzijds en de VS en Europa anderzijds. “Maar als er sprake is van zestig procent lege containers op een schip of een locatie, dan is dat nooit logisch verklaarbaar. Dieper in de data duiken kan dan helpen. Dit kan ook leiden tot beter omgaan met onzekerheid en beter plannen en analyseren wat er misgaat.”

Faciliterende overheden en meer standaarden

De aansturende rol voor het reduceren van het probleem van de lege containers ligt wat hem betreft bij overheden. “Hoewel bedrijven, zoals verladers en rederijen hier beter mee om kunnen gaan, voelen ze zich blijkbaar ondanks de inefficiency nog niet gedwongen. Toch zijn er, bijvoorbeeld met process mining, nog veel zaken te verbeteren. Overheden zouden in dit geval moeten faciliteren. In Nederland zou dit het havenbedrijf kunnen zijn. In Duitsland zet de overheid ook druk op de automobielindustrie om meer gegevens te gaan delen met ketenpartners, zoals BMW en Bosch. Daarbij staat Catena-X als standaard aan de basis van het informatienetwerk.”


Duurzaam transport brengt oplossing dichterbij

Het uitwisselen van informatie over lege containers moet volgens Van de Aalst te doen zijn voor rederijen. “Aanvullend kan ik me voorstellen dat partijen uit de keten, verladers of havenbedrijven, rederijen die veel lege containers vervoeren een ESG-rating geven. Hoe vervuilender de rederij, des te lager de rating.” Sowieso ziet hij duurzaamheid als onderdeel van de oplossing. “Heel vaak zijn zaken die economisch goed zijn, ook goed voor het milieu. Soms geldt die koppeling niet, dan zou je als rederij incentives kunnen creëren. Overigens zijn sommige havens in de VS al gestart met het berekenen van kosten voor het te lang laten staan van lege containers.”