Supply chain fitness

Fitness

Het moet echt beter

Verladers willen beschikken over meer en betere data om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten ze op voorraad moeten hebben en waar ze dit moeten opslaan.

De wereld verandert en Nederlandse supply chain managers voelen de druk om daarop in te spelen. Recent liet softwaregigant SAP onderzoek doen bij 350 verladers in Frankrijk, België en Nederland. Daaruit bleek dat ze vooral meer oog willen hebben voor twee zaken: innovatieve technologie en beter omgaan met onvoorspelbare situaties in de keten. Fitness tips voor supply chain managers.

Fitness

RAPPORT: SUPERIOR SUPPLY CHAIN FITNESS
AS A KEY COMPETITIVE DIFFERENTIATOR

  • 53% heeft last gehad van vertragingen in de levering
  • 62% zoekt milieuvriendelijke supply chain oplossingen
  • 67% wil nieuwe technologie toepassen in de supply chain

bron: Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner – The Netherlands Edition

Zijn supply chain professionals geschrokken?

Behoorlijk, want het ging zeker niet allemaal goed toen de supply chains in de afgelopen jaren onder een nog nooit eerder vertoonde druk kwamen te staan (covid, Oekraïne, maar ook klimaatveranderingen met als gevolg lage waterstanden in de Rijn). Bijna alle ondervraagde bedrijven (97 procent) geven aan dat er wel wat schort aan de eigen supply chain.
Daarvan zegt 32 procent dat er echt een significante verbetering nodig is.
Meer dan de helft denkt de problemen niet op korte termijn (dit jaar nog) van de baan zullen zijn.
Kortom: er is werk aan de winkel.

Fitness

Het moet anders, maar is al bekend hoe dan?

De ketenverstoringen hebben er flink ingehakt bij verladers. Maar liefst 65 procent zegt als reactie op de coronapandemie voortaan voorrang te willen geven aan werken met supply chains die in hoofdzaak hun basis vinden in eigen land. Concreet denkt 71 procent van alle bedrijven er over na om meer operationele activiteiten naar Nederland te halen. Van alle bedrijven in Nederland heeft 53 procent last gehad van vertragingen in de productie van goederen of de levering van diensten. Om dat voor te zijn zoekt 66 procent van de deelnemende bedrijven zijn heil in implementatie van IT die de keten weerbaarder moet maken.

Fitness

Beter weerbaar maar ook
meer duurzaam?

Bij voorkeur wel ja. Net als de hele samenleving vinden bedrijven duurzaamheid belangrijk. Concreet wil 62 procent van de bedrijven nieuwe duurzame oplossingen vinden voor hun supply chain. Ook tijdens economisch zware tijden blijft duurzaamheid een prioriteit, maar makkelijk is dat niet zegt 55 procent. Zij vinden het best complex om duurzaamheidsaspecten te integreren in de manier van werken.

‘Supply chain management draait momenteel om verbeteren van veerkracht’

Thomas Brückner,
Head of Digital Supply Chain bij SAP Nederland

Waar moet hulp vandaan komen?

Natuurlijk, voor een belangrijk deel helpen partners in de keten elkaar als het goed is.
Maar marktwerking alleen zet onvoldoende zoden aan de dijk. De overheid zou eveneens moeten investeren in het monitoren en zo nodig verbeteren van supply chains, zo vindt iets meer dan de helft van de ondervraagden. Door bijvoorbeeld meer mensen op te leiden, of door buitenlands talent binnen te halen (44 procent).
Daarnaast meent 38 procent van de bedrijven dat met gerichte handelsmaatregelen vanuit de overheid problemen in de supply chains kunnen worden overwonnen.

Fitness