Stroomvraag op bedrijventerreinen voor elektrische voertuigen neemt fors toe

Bedrijventerreinen zijn niet alleen logistieke hotspots, het worden ook hotspots voor het opladen van elektrische voertuigen. Steeds meer bedrijven overwegen de overstap naar batterij-elektrische bestelauto’s en trucks. Het opladen van deze voertuigen zal in de toekomst voor 85 procent op bedrijventerreinen plaatsvinden. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Outlook van ElaadNL.

De recent verschenen Outlook ‘Bedrijventerreinen in beweging’ brengt de toekomstige laadbehoefte, tot en met 2050, in kaart van elektrische trucks en bestelauto’s op bedrijventerreinen. Nederland beschikt over ongeveer 3.700 bedrijventerreinen. Door de toenemende elektrificatie van de vervoersector worden bedrijventerreinen een belangrijk concentratiepunt van logistiek opladen. Volgens de onderzoekers zal 85 procent van de elektriciteitsvraag van elektrische trucks en bestelauto’s op bedrijventerreinen moeten worden voldaan. Door de concentratie van het laden op hoge vermogens in bepaalde gebieden zal het onderliggende stroomnet hierop voorbereid moeten worden.

 

Meer vermogensvraag op bedrijventerreinen

Er moet op bedrijventerreinen ook rekening gehouden worden met andere opkomende vermogensvraag zoals benodigde elektriciteit voor warmte en industriële activiteiten. Ook wordt groei verwacht in de lokale opwek bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken. Dat vraagt om een integrale aanpak stellen de onderzoekers. Het onderliggende stroomnet zal mee moeten groeien.

Fictieve laadvraag terrein

Beeld behoefte niet duidelijk

Een complicerende factor daarbij is dat logistieke bedrijven in veel gevallen nog geen concreet beeld hebben van hun toenemende elektriciteitsbehoefte door elektrische voertuigen. Dit beeld is wel nodig om gericht te kunnen investeren. Op die manier kan een elektriciteitsnet zoveel mogelijk in één keer toekomstbesteding aangepast worden en kunnen de duurzame ambities dan ook worden gerealiseerd. Door vroegtijdige samenwerking tussen logistieke ondernemers, bedrijventerreinen en netbeheerders en het opstellen van een routekaart voor de elektrificatie van de voertuigen, kan het elektriciteitsnet efficiënter worden voorbereid op de transitie naar een volledig emissieloos wagenpark.

Bij de totstandkoming van de Outlook heeft ElaadNL samengewerkt met de werkgroep Logistiek van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Vanuit de NAL werkgroep is onder andere onderzoekscapaciteit beschikbaar gemaakt om samen met CBS een dataset van de standplaatsen van bestelauto’s en trucks als input voor de Outlook op te leveren. Ook heeft de werkgroep de ElaadNL Outlook resultaten vertaald in een publiek toegankelijke kaart. Deze stelt beleidsmakers, netbeheerders en logistieke bedrijven in staat per bedrijventerrein inzicht te krijgen in het geschatte aantal voertuigen, mate van elektrificatie en additioneel vermogen dat wordt verwacht tot 2050.

Laadbehoefte ’s nachts stijgt explosief

Met de Outlook geven de onderzoekers een gedetailleerd overzicht van wat bovenstaande ontwikkelingen gaan betekenen voor bedrijventerreinen in de praktijk. Voor het onderzoek richtten de onderzoekers zich onder andere op drie bedrijventerreinen in Nederland met een groot aantal logistieke activiteiten, zoals distributiecentra en transportbedrijven. Een van deze terreinen is De Dubbelen in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad. In de scenario’s die de onderzoekers schetsen voor dit bedrijventerrein is te zien dat het aantal personenauto’s dat overdag gaat laden tussen 2025 en 2035 bijna verviervoudigd. De laadbehoefte in de nacht van zwaardere elektrische voertuigen zoals vrachtwagens en bestelauto’s zal echter dertien keer groter worden in diezelfde periode.

Voorspelbaar laadgedrag

Het onderzoek laat ook zien dat de tijden waarop de voertuigen op een bedrijventerrein gaan laden – het zogenoemde laadgedrag –  grotendeels te voorspellen is. Zo zullen trucks, bestelauto’s en zwaar materieel voornamelijk ’s nachts geladen worden, terwijl overdag met name elektrische auto’s van werknemers op de laadpleinen gebruik zullen maken van de laadinfrastructuur.

Overzicht bedrijventerreinen

Slim laden

De uitkomsten van het onderzoek kunnen belangrijk zijn voor de netbeheerders. Zo komt goed in beeld waar en wanneer aanpassing van het stroomnet nodig zal zijn. Het onderzoek toont ook de mogelijkheid voor slim laden. Bij laden in de avond of nacht is bijvoorbeeld de vermogensvraag slim te spreiden. Simulaties hiervan door ElaadNL tonen aan dat daarmee de piekvermogensvraag van zware voertuigen gehalveerd kan worden zonder dat de berijders het merken.

Opening Elaad NL

Koning opent Elaad Testlab

Koning Willem Alexander heeft op 8 juni het Elaad Testlab voor elektrische voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur geopend in Arnhem. 
In het lab kunnen naast personenauto’s ook grotere en zwaardere elektrische voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens en hun laadinfrastructuur worden getest. Nederlandse en internationale producenten van voertuigen, laadpaalfabrikanten en –beheerders, bedrijven die energiediensten leveren, netbeheerders en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de testfaciliteiten. Er is apparatuur aanwezig om de stroomkwaliteit te meten en er zijn laadpalen om in korte tijd en met hoge vermogens stroom te kunnen laden. Ook kan in het testcentrum de hele communicatieketen van voertuig, laadpaal en interactie met andere elementen zoals zonnepanelen worden onderzocht. Hiernaast is de digitale veiligheid van deze communicatie een aandachtsgebied.