Zorgplein dringt met ketensamenwerking verspilling in de zorg terug

Het is een trieste constatering, maar Nederland verspilt jaarlijks rond de 2,3 miljard euro doordat overtollige medicatie, verpleegartikelen en incontinentiematerialen ongebruikt worden vernietigd of weggegooid. Logistics Community Brabant (LCB) wil deze verspilling tegengaan met de opzet van een zogeheten Zorgplein en een retourencentrum in Oosterhout. Eerstgenoemde initiatief is een online marktplaats waar zorginstellingen overbodig ongebruikt incontinentiemateriaal, verband-, verpleeg- en verzorgingsartikelen kunnen aanbieden of kunnen afnemen. Deze materialen worden in samenwerking met vrijwilligers van het Rode Kruis ingezameld en gesorteerd in het retourencentrum van LCB in Oosterhout. “We hebben hier voor zo’n 80.000 euro aan ingezamelde verpleegartikelen en incontinentiematerialen, die anders vernietigd zouden worden”, zegt themamanager Piet Berkers van LCB Zorglogistiek.
Op dit moment heeft LCB volgens Berkers alleen toestemming om verpleeg- en verbandmaterialen in te zamelen en opnieuw uit te geven. “We hopen in de nabije toekomst ook toestemming te krijgen om medicijnen op een verantwoorde manier te mogen gaan heruitgeven. Van groot belang daarbij is ketensamenwerking want we willen uiteindelijk toe naar een landelijk uitrol.”