Peiling onder 540 managers in nederland

 

Digital driven – of toch niet?

Vergeleken met andere sectoren doet de logistiek het zo slecht nog niet. Maar heb je wel wat aan al die data als de omgeving zo onvoorspelbaar is? Impact van mensen en hun kennis vinden de managers toch van groter belang dan IT.

Recent deed IT-bedrijf USoft een peiling waaraan 540 managers hebben deelgenomen, die werken bij bedrijven met 50 medewerkers of meer (vaak groter, voor bijna de helft zelfs met 250 medewerkers en meer). Het combineren van data uit verschillende systemen zien managers als één van de belangrijkste speerpunten voor dit jaar.

36%

Een paar opvallende conclusies: 

  • 36 procent van de managers zegt te werken in een volledig data-gedreven organisatie – van de managers in de logistiek en transportsector vindt 54 procent dat dit op dit moment het geval is
  • Managers geven hun organisatie gemiddeld een 7,4 wat betreft data-gedreven besluitvorming - managers in de logistiek geven zelfs een 7,7

Tevredenheid overheerst

Daar lijkt het op. Hopelijk blijft het niet bij wishful thinking. Want 68 procent is van mening, dat de organisatie betere beslissingen neemt wanneer deze over real-time informatie beschikt. In de transport en logistiek geldt dit zelfs voor 78 procent. Er is dus werk aan de winkel. Verder vindt 59 procent van de managers dat real-time informatievoorziening als een absolute randvoorwaarde geldt om hun processen goed uit te kunnen voeren; in de logistiek is maar liefst 82 procent van de managers die mening toegedaan. Op de weg daar naar toe meent 47 procent van de managers, dat de meerderheid van de beslissingen na al data-gedreven is;
ook hier zegt de logistiek met 62 procent van de managers al een stap verder te zijn.

Maar er zijn vooralsnog ook een paar belemmeringen
 

Wat zijn de grootste IT-belemmeringen binnen uw organisatie die vooruitgang tegengaan

 

Gafiek1 28%

Grafiek 1 24 procent

Grafiek1 21procent

Grafiek1 19procent

Grafiek1 16procent

Welke technologie willen managers dit jaar nog inzetten

Dat verschilt natuurlijk zeker per sector, maar in grote lijnen komt predictive analytics als meest interessante technologie uit de bus
(al zijn de verschillen niet groot).

Grafiek 2 25procent

grafiek 2 23procent

grafiek 2 23procent

Grafiek 2 20procent

Grafiek2  20procent

Data en een onvoorspelbare omgeving

Hans Canisius USoft

Goede vraag, vond Hans Canisius (van USoft), als initiatiefnemer van dit onderzoek dat voor het eerst is gehouden. Hij zegt daarover op Logistiek.nl:
“Dit is een interessante discussie. Het is belangrijk om te beseffen, dat je bijvoorbeeld een algoritme goed moet ‘trainen’. Heb je voldoende respresentatieve data? Wat doe je er dan met de uitkomsten? Het resultaat van een algoritme is niet altijd de waarheid. Hoe slim ze ook zijn, het gaat altijd om een toevoeging op wat je er als mens mee wilt doen.”
Volgens Canisius – en dat vinden ook de deelnemers aan het onderzoek is de kennis van medewerkers het meest van invloed.

Lees het hele interview met Hans Canisius op Logistiek.nl

Welke aspecten hebben de meeste invloed op de wendbaarheid van je origanisatie

Grafiek 3 51procent

Grafiek3 42procent

Grafiek3 37procent

Grafiek 3 36procent

grafiek3 32procent