Nieuwe richtlijn moet opslagrisico van li-ion batterijen zoveel mogelijk indammen

Onduidelijkheid overheerst nog altijd als het gaat om opslag van li-ion (lithium-ion) batterijen. De regels in de later dit jaar te verwachten richtlijn PGS-37 zullen ongetwijfeld van grote invloed zijn op de warehouse processen van verladers en vervoerders die daar mee te maken hebben.
Lees op Logistiek.nl meer over de PGS-37 richtlijn.

Stella Nunspeet

Wat is de achtergrond van de nieuwe richtlijn?

Nu elektrificatie van transport een belangrijk streven is geworden – niet alleen in de logistiek – neemt de behoefte om energie op te slaan enorm toe en dus ook het gebruik van energiedragers waar lithium in zit. Dat heeft effect op de opslag en het gebruik van batterijen en dat is waar bedrijven in de (chemische) logistiek en de chemische industrie tegen aan lopen, gezien de risico’s die daar aan verbonden zijn.

Om die reden komt er een PSG richtlijn aan. De opslag van lithium-ion-batterijen of accu’s vormt namelijk een risico in veel magazijnen, werkplaatsen en showrooms. Dat komt mede door het snel groeiende gebruik van dergelijke energiedragers. Het begon met laptops, camera’s en mobiele telefoons, daarna volgden onder andere elektrische fietsen en met de elektrificatie van het wagenpark ook personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s.

Directe aanleiding voor de op handen zijnde regelgeving vormt de geruchtmakende brand in juli 2018 toen een accu-opslag van fietsenfabrikant Stella in Nunspeet spontaan vlam vatte. Maar er zijn meerdere incidenten in binnen-en buitenland geweest met zelfontbranding van lithium-ion batterijen.


Elske van Fliert
Elske van Fliert

Wat gaat de richtlijn hieraan veranderen?

De risico’s bij een brand in lithium-ion houdende energiedragers, zoals ‘thermal runaway’ (het thermisch op hol slaan van een lithium-ion batterij) zijn al langer bekend. Voor bedrijven die dit soort batterijen gebruiken of opslaan zijn er echter onvoldoende handvaten en instructies om branden te bestrijden en te weten op welke wijze er verder gehandeld moet worden als de brand onder controle is.

“Het is belangrijk om veilig om te gaan met lithium-ion-batterijen en lithiumaccu’s, juist omdat ze in thermal runaway kunnen gaan, benadrukt Elske van Fliert. Zij is voorzitter van de commissie die de PGS-37 richtlijn aan het voorbereiden is. “Door het lithium kunnen deze batterijen sneller spontaan ontbranden bij beschadiging, blootstelling aan hitte of contact met water. Daarnaast zijn er bijtende stoffen aanwezig voor het omzetten van chemische energie naar elektrische energie.”


Waarom laat de richtlijn nog wel even op zich wachten?

Volgens Van Fliert is het met een PGS-richtlijn altijd de kunst om een zorgvuldige balans te vinden tussen optimale veiligheid en praktische uitvoerbaarheid. “Want als we echt honderd procent veilig willen zijn, moeten we ons allemaal in een betonnen bunker opsluiten. Dat wil natuurlijk niemand.” Ze zegt dit in antwoord op de vraag waarom de publicatie van PGS-37 richtlijn al een tijdje op zich laat wachten.

“Bovendien moesten we met PGS-37 eigenlijk van scratch beginnen”, vervolgt zij. “Er was weinig geregeld, en helemaal niet voor alle vormen van opslag op buitenterreinen, in showrooms, werkplaatsen en de verschillende categorieën magazijnen. Maar het onderwerp leeft in de markt inderdaad enorm. De publicatie van de concept richtlijn leverde vorig jaar uiteindelijk maar liefst 1.100 reacties op. Al die commentaren toetsen we nu op relevantie en verwerken waar nodig in de richtlijn. En dat is een hele kluif.”

Branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW heeft van de overheid groen licht gekregen voor specifiek project gericht op “Versterken omgevingsveiligheid door noodprocedures voor lithium batterijen”. Er is een projectgroep gevormd welke in eerste instantie onderzoek zal verrichten naar de huidige stand van zaken rondom het design van de verschillende batterijen, de reactiepatronen in verschillende situaties en eventuele domino-effecten. Meer informatie over het project zal in de loop van dit jaar beschikbaar komen.

Noodprocedures lithium batterijen