Businesspark Twente, directeur Jan Geerdink
XL Businesspark Twente
XL Businesspark Twente
XL Businesspark Twente

Na stroeve start is XL park toch zo goed als vol

Lange tijd zag het ernaar uit dat XL Businesspark Twente uit zou lopen op een faliekante mislukking. Maar ‘groot denken’ als regio kan ook positief uitpakken. Jan Geerdink blikt terug op een periode van tien jaar. En een beetje vooruit. Er zijn al weer nieuwe plannen in de maak.

Darwin, Newton, Columbus; de straatnamen verwijzen stuk voor stuk naar grote namen uit de geschiedenis. Het zal geen toeval zijn, want op XL Businesspark Twente werd en wordt groot gedacht. In de afgelopen jaren herrees op het enorme terrein een nieuwe logistieke hotspot, met gigantische warehouses, zover het oog reikt. Zo groots als XL Businesspark nu is, zag het er zeker in de beginjaren niet uit. Directeur Jan Geerdink duikt in de geschiedenis. “De start verliep heel stroef.”

Het idee voor het bedrijventerrein begon vlak na de millenniumwisseling. Vanwege het tekort dat er destijds was aan met name grote kavels waren meerdere Twentse gemeenten met de provincie in gesprek over mogelijke oplossingen. Dat was het begin van dit park; pal aan het Twentekanaal en de A35. In totaal telt het XL Businesspark Twente drie tranches met een totaaloppervlakte van 125 hectare uitgeefbare grond. Na de kwakkelende start heeft het succes van XL Businesspark Twente de regio onbetwist een nieuwe impuls gegeven.
Vooruitkijkend ziet Geerdink zeker nog potentie. Een eventuele uitbreiding van het park aan de overkant van het kanaal maakt de algemeen directeur zelf overigens niet meer actief mee. Na dit jaar draagt hij het stokje over aan iemand anders.

Het complete verhaal over XL Businesspark Twente staat op www.logistiek.nl

Businesspark Twente, directeur Jan Geerdink

Zwaar verliesgevend en negatieve aandacht

In 2006 werd een masterplan ontwikkeld met een verwachte doorlooptijd tot 2036. Ook werd gestart met de kaveluitgifte op de eerste van de drie tranches. Toch duurde het nog vier jaar voordat het eerste bedrijf, Buiting Staalconstructie, zich op het nieuwe bedrijventerrein vestigde. In de drie jaar erna volgden Timberland, Vivochem en Looms.

Eind 2013 waren er dus nog steeds niet meer dan vier kavels vergeven. Het totale project was zwaar verliesgevend. Bovendien was er veel negatieve media-aandacht en liepen nog steeds de nodige juridische procedures. “Het verliep verre van lekker”, zegt Geerdink met gevoel voor understatement.
De Twentse gemeenten stelden een economische monitor op. Er moest meer aandacht komen voor logistiek, een van oudsher al redelijk aanwezige sector in de regio. Twente werd nadrukkelijker neergezet als de doorgang naar Europa, en dan met name naar de Baltische staten. Port of Twente werd in 2013 opgericht. Jan Geerdink werd in 2015  aangesteld als nieuwe directeur voor XL Businesspark Twente, na het plotselinge vertrek van de toenmalige directeur. Geerdink voerde de eerste twee jaar vooral gesprekken met de nog aanwezige boeren, omwonenden en de gemeente Almelo. Daarnaast werd er beter gekeken naar wat de markt in die periode vroeg.

XL Businesspark Twente

Inland terminal als belangrijke troef voor groei

Er ontstond nadien steeds meer behoefte aan logistieke panden. Daarbij bleek de inland terminal aan het Twentekanaal een belangrijke troef en een bepalende factor voor het succes dat zou volgen. Zeker nadat het kanaal was verruimd en verdiept en er ineens schepen konden worden gelost met een dubbele capaciteit, van wel ruim 100 TEU.

Op de inland terminal, gerund door CTT, worden momenteel jaarlijks een kleine 10.000 containers gelost. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 25.000 tot 30.000 containers. “Doordat een groot deel van de transporten via de binnenvaart wordt afgehandeld, leveren we bovendien een positieve bijdrage aan het milieu”, geeft Geerdink aan. Als het aan de directeur ligt, komt er op termijn ook een aansluiting over spoor. “Daarnaast is er in de nabijheid een vliegveld”, voegt hij toe. “Of daar ooit gevlogen gaat worden? Geen idee, dat zijn politieke discussies, maar je moet blijven dromen.”
Wat ook goed is geweest voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein, is de mix tussen producerende bedrijven (40 procent) en logistieke bedrijven (60 procent). Geerdink: “Dat zijn toch andere ondernemers, met een andere visie en andere wensen. Die mix zorgt voor een mooie dynamiek, waardoor uiteindelijk iedereen sterker wordt.”

XL Businesspark Twente

Duurzaamheid voorop met groene delta

Bij het ontwerp en de realisatie van alle panden staat duurzaamheid voorop. “Ook dat is de kracht van dit bedrijvenpark”, vervolgt Geerdink. Bleckmann realiseerde in Almelo het eerste aantoonbaar circulaire warehouse van Nederland. En Ara laat het onlangs gerealiseerde distributiecentrum op unieke wijze inpassen in het landschap. Rond het pand is een reusachtige ijzeren constructie geplaatst met een lengte van een kilometer. Daarmee krijgt Almelo volgens de initiatiefnemers het grootste natuurscherm van Nederland.

Ook op andere vlakken staat duurzaam beheer hoog in het vaandel. De grond op XL Businesspark is in erfpacht uitgegeven. Bedrijven zijn daardoor verplicht lid van de coöperatie parkmanagement, die zich onder andere bezighoudt met onderhoud en beheer van openbare ruimtes, het cameratoezicht en de centrale bluswatervoorziening. “Dankzij die constructie is het kwaliteitsbewustzijn hoger dan op andere bedrijventerreinen.” Volgens Geerdink biedt dit ook op langere termijn de garantie voor een betere borging van kwaliteit.

Samen met omwonenden en medewerkers van de bedrijven op het park werd verder een groene delta van in totaal 12,5 hectare aangelegd. Geerdink: “Dat is zó waardevol geweest; het heeft absoluut bijgedragen aan de sociale cohesie in het gebied. De wandelpaden worden door zowel omwonenden als medewerkers op het terrein dagelijks benut. Het vergoot de werknemerstevredenheid. En dat is in de huidige arbeidsmarkt essentieel.”

XL Businesspark Twente

Grote namen als belangrijk uithangbord

Nieuwbouwprojecten volgenden elkaar snel op. Met Heylen Warehouses werd overeenstemming bereikt voor de ontwikkeling van 28 hectare voor logistieke panden. Niet veel later waren de eerste hectares verkocht aan Euroll (5 ha), Madison (4 ha), Emergo (4 ha) en Kees Smit (8 ha). Het begon te lopen.

Panattoni, de grootste ontwikkelaar van logistiek vastgoed in de wereld, betrekt komende zomer haar nieuwe 55.000 vierkante meter grote dc. Ook Tecnotion, gespecialiseerd in autorobotica, hoopt deze zomer te verhuizen naar haar nieuwe hoofdkantoor.

De grote namen zijn voor XL Businesspark een mooi uithangbord, merkt Geerdink: “Het maakt het eenvoudiger om in gesprek te komen met beleggers en projectontwikkelaars.” Als alle plannen voltooid zijn, zit XL Businesspark nagenoeg vol. “95 procent van de uitgeefbare grond is bebouwd of in ontwikkeling”, bevestigt Geerdink. Daarmee is Twente als logistieke hotspot opnieuw op de kaart gezet.

De verwachting is dat de projectorganisatie voor XL Businesspark Twente nog dit jaar, of uiterlijk volgend jaar wordt opgeheven. Ruim voor de oorspronkelijke termijn van 2036, en met een verwachte winst van 12 miljoen euro. “Daarmee is het voor alle aandeelhouders een enorme financiële verbetering en een aanslaand succes”, zo stelt Geerdink vast.