Column Antoine Brouwer (IG&H)

Op deze drie aspecten heeft AI de meeste impact

Het is al vaker gezegd: de implementatie van AI (Artificial Intelligence) kan een positieve invloed hebben in de supply chain, zowel op het milieu enerzijds als de winstgevendheid anderzijds. Maar waar dan precies?
Antoine Brouwer legt uit op welke drie vlakken hij op korte termijn de grootste impact van AI verwacht.

1. In het voorspellen van de vraag door beter rekening te houden met trends

Voordat er wordt ingekocht, moet er een inschatting gemaakt worden hoeveel er precies moet worden ingekocht. Vaak gebeurt dit nu nog op basis van data uit het verleden en wordt er beperkt rekening gehouden met bepaalde trends. Maar bedrijven die niet beschikken over data-analytische mogelijkheden en onnauwkeurige, vaak nog handmatige, voorspellingen maken, lopen vanaf het begin een aantal stappen achter.
Dit is een mooi voorbeeld van waar AI een rol kan spelen. Vraagvoorspellingstechnologie waarin AI is verwerkt, is namelijk nauwkeuriger en breder toepasbaar geworden in het afgelopen jaar. Deze algoritmen helpen om nauwkeurige, flexibele en schaalbare voorspellingen te ontwikkelen, waarmee bedrijven in staat zijn om hun productie en voorraadniveaus te optimaliseren. Op die manier wordt verspilling tegen gegaan en de efficiëntie verbeterd. En dat leidt tot meer duurzaamheid én winstgevendheid. Dankzij deze voordelen verwachten we dan ook dat het niet lang meer zal duren voordat het gebruik van slimme technologie in vraagvoorspelling de norm is.

Antoine Brouwer IG&H

Antoine Brouwer is directeur Retail Solutions bij IG&H. Hij ziet AI als een trend die enorm impact zal hebben op de supply chains en als een markt die snel zal toenemen de komende jaren.
“Door de onderlinge verbondenheid en wereldwijde volatiliteit moet er voor een effectieve end-to-end supply chain rekening worden gehouden met meer factoren dan tot nu toe.
AI-technologie biedt daarin uitkomst en ondersteunt beslissers bij het voorspellen en aanvullen in de logistieke keten.”

2. In het aanvullen van de voorraad en gebruik van excel tegen te gaan

Na het maken van een nauwkeurige planning, begint het echte werk. Er moet een plan zijn voor alle stappen in de supply chain en de verschillende verkoopkanalen, want het is belangrijk dat de producten op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Zo voorkom je dat er niet aan de vraag voldaan kan worden en er omzet verloren gaat. Ook hier kan AI ondersteunen.

Allereerst zorgt het voor een geïntegreerde planning in alle stappen van de supply chain en voor alle verkoopkanalen. Als we naar retailers kijken, hebben die vaak een lange en complexe toeleveringsketen, die nog complexer wordt door meerdere verkoopkanalen. Op dit moment bestaan planning en aanvulling vaak nog uit eindeloze excel-documenten, die van team naar team worden gestuurd tot een ‘definitieve’ versie aan de besluitvormers wordt geleverd. AI haalt het handmatige werk uit het proces. Met AI-gestuurde planning en aanvullingstechnologie kan de planning gemakkelijk worden geïntegreerd in alle stappen in de supply chain en alle verkoopkanalen. Dit geeft besluitvormers snel een volledig overzicht van hun supply chain, waardoor ze de beste beslissingen kunnen nemen.

Ten tweede is de nauwkeurige verwerking van grote hoeveelheden data van vitaal belang voor een soepel verlopend beheer van de supply chain. Handmatig plannen en aanvullen is een omslachtig proces dat gevoelig is voor menselijke fouten en kan leiden tot veel last-minute wijzigingen en slapeloze nachten voor het supply chain team van retailers. Een slim aanvullingssysteem verwerkt daarentegen grote hoeveelheden data snel en nauwkeurig.

Ten derde stelt de combinatie van geïntegreerde planning, nauwkeurige verwerking van grote hoeveelheden data en real-time inzichten de supply chain professional in staat om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Wat op zijn beurt weer zorgt voor een beter beheer van de supply chain. Zo kan het transport en het winkelassortiment geoptimaliseerd worden, wat leidt tot een hogere winstgevendheid en goed is voor de duurzaamheid.

3. In distributiecentra om de indeling waar nodig aan te passen

Ook in magazijnen, distributiecentra en productietechnologie en op de productievloer komt AI steeds vaker voor. Op deze plaatsen heeft de technologie gezorgd voor verdere optimalisatie van de supply chain, waar weinig ruimte is voor menselijke fouten. Zo helpt het bijvoorbeeld bij voorspellend onderhoud. AI kan namelijk berekenen wanneer machines onderhoud nodig hebben of dreigen uit te vallen.

Naast onderhoud kan AI ook orderpicking in distributiecentra automatiseren en optimaliseren. Zo kunnen AI-gestuurde robots en geautomatiseerde transportsystemen worden ingezet om artikelen uit de opslagplaats te verzamelen en naar de aangewezen verpakkingszone transporteren. Bovendien kan AI dan de data van de orders analyseren en hierin trends identificeren. Dit kan helpen om de indeling van het magazijn te verbeteren, het aantal stappen dat nodig is om een product te verzamelen verminderen en het risico op fouten minimaliseren.

Al met al kunnen deze ontwikkelingen bedrijven helpen proactief te handelen en zo verstoringen en stilstand voorkomen, en processen te automatiseren en optimaliseren. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van apparatuur en producten wordt zo verhoogd. Maar ook het orderpickingproces kan efficiënter en effectiever worden ingericht, wat kan zorgen voor snellere en betrouwbaardere levering. Dit bij elkaar opgeteld leidt tot meer duurzaamheid en winstgevendheid.