Innoveren op ketenregie - top 3 thema voor LDV’ers 

Hoe belangrijk is innoveren op ketenregie?

Best wel belangrijk. Met een score van 37 procent noemen logistiek dienstverleners ‘innovaties in ketenregie’ als een van de belangrijkste type innovaties op dit moment. Innoveren in ketenregie is het twee na grootste thema na ‘innovaties in duurzaamheid’ (64 procent) en ‘digitale innovaties’ (58 procent). Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête onder 130 dienstverleners in contractlogistiek en distributielogistiek. Andere antwoordopties, waarvan maximaal drie aangevinkt konden worden, waren bijvoorbeeld innovaties in het warehouse en innovaties op het gebied van arbeid en scholing.

Top 3 thema maar wel van afnemend belang

Ten opzichte van een jaar geleden is de interesse in dit innovatiethema flink afgenomen. In 2021 antwoordde nog 50 procent op ketenregie in te zetten. Alleen ‘digitale innovaties’ (64 procent) scoorde toen hoger. ‘Innovatie in duurzaamheid’ stond met 37 procent op de vijfde plaats.

  

Andere innovatiethema’s

De ondervraagde thema’s in de enquête komen niet uit de lucht vallen. Het zijn over het algemeen de zaken die momenteel van groot belang zijn voor logistiek dienstverleners. Ze maken het mogelijk om je als bedrijf te onderscheiden ten opzichte van de rest. Reden voor Logistiek.nl en consultancybureau BCI Global om de bedrijven op deze thema’s te laten beoordelen voor de samenstelling van de jaarlijkse Top 100 Logistiek Dienstverleners.
Naast kwantitatieve data als omzet, aantal medewerkers en aantal vierkante meters aan warehouses is er een expertpanel die per inzending een score toekent op het gebied van innovatie. Zo zijn er juryleden die alle kanshebbers beoordelen op hoe zij met digitalisering bezig zijn. Ketenregie kan bijvoorbeeld te maken hebben met het ontwikkelen van nieuwe diensten of het aanboren van nieuwe klantgroepen. Daarnaast zijn er bedrijven die zich specifiek bezighouden met innovatie bij klanten en daar hun diensten op aanpassen (23 procent).

Beoordeling Top 100 Logistiek Dienstverleners

De nieuwste editie van de Top 100 Logistiek Dienstverleners van Logistiek.nl en BCI Global is in aantocht. De enquêtes zijn ingevuld en het panel van expertleden is druk bezig met de beoordeling van bedrijven op specifieke innovatiethema’s. Maar waar letten zij nou exact op? En hoe bepaalt hun score de positie van een logistiek bedrijf in de ranglijst? Kees Verweij van BCI Global legt uit hoe logistiek dienstverleners een plekje kunnen stijgen ten opzichte van het jaar ervoor. Meer informatie? 
Zie Logistiek.nl   

  

Weinig gefocust op ketenregie

Ondanks dat vernieuwing in ketenregie belangrijk wordt gevonden, is er in de afgelopen twaalf maanden niet veel focus op gelegd door logistiek dienstverleners. 19 procent van de respondenten geeft aan zijn logistieke proces anders te hebben ingericht door veranderende klanteisen. De meeste aandacht ging het afgelopen jaar uit naar de inzet van big data (45 procent) en de toenemende transport-, brandstof- en energieprijzen (41 procent). Verder lag op duurzame logistiek (warehouses en voertuigen) veel focus (41 procent). Ook bij deze vraag konden respondenten maximaal drie antwoorden selecteren.

In de enquête zegt 8 procent van de respondenten het vizier op andere zaken te hebben gericht Zij noemen bijvoorbeeld Brexit, personeelskrapte, duurzaamheid en een beperkte beschikbaarheid van ruimte. Ook hebben enkele bedrijven hun IT-applicaties aangepast en/of beveiligd. Opvallend is de stap van een internationaal opererende dienstverlener uit Noord-Brabant. Die zegt een netwerk aan vervoerders te hebben moeten optuigen in Duitsland omdat het aantal b2c-leveringen toeneemt en de netwerkvervoerders ‘ronduit slecht’ performden. Een andere vorm van samenwerking, dus, waarbij het bedrijf nu zelf voor de distributie zorgt.