Eén platform voor alle LAST MILE data

Bevoorrading van winkels in stedelijk gebied is steeds lastiger te plannen. Om dat in betere banen te leiden is een nieuw online platform in de maak, Lastmile.info. Hier moet alle relevante data terug te vinden zijn om chauffeurs en planners realtime te ondersteunen.

Lastmile.info is het resultaat van veel overleg en van geld vanuit de Europese Unie. Het begon bij Simacan, die het idee voorlegde aan de BUAS in Breda, Gemeente Tilburg, Jumbo Supermarkten en Conundra (leverancier van supply chain planningssystemen). Aanvullend deed ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een duit in het zakje. 

Voor iedereen beschikbaar net als OTM

Simacan heeft al eens zo’n initiatief van de grond getrokken. Toen ging het om OTM (Open Trip Model) dat naderhand door de logistieke sector (TLN) is geadopteerd en via de Stichting UTC beschikbaar is voor wie dat wil. De IT specialist op transportgebied in Amersfoort heeft dat nu weer voor ogen. Eerst ontwikkelen met een selecte groep belangstellenden en dan vrij geven voor algemeen gebruik als een open source platform.

Vanaf begin dit jaar is Lastmile.info als platform in de lucht. De bedoeling is dat zo veel mogelijk logistieke organisaties gaan deelnemen om de overheidsdata uit diverse bronnen te verrijken met eigen data. De crowd methode – vergelijkbaar met Flitsmeister – moet in combinatie met slimme algoritmes betrouwbare informatie opleveren over de situatie in stadscentra, zodat chauffeurs en planners weten waar ze rekening mee moeten houden. 

Samen werken aan meer leefbaarheid in de stad

Om dat te bereiken is het nodig om beschikbare datasets van overheden te combineren, zoals NDW, verkeersplatformen dan wel visibility platformen. Aanvullend maakt de software gebruik van kunstmatige intelligentie om de informatie te valideren. Het grote doel – tevens de uitdaging – is samenwerking. Of zoals de initiatiefnemers het zelf zeggen: ‘partijen in de transportsector kunnen op termijn informatie over planningen en verstoringen met elkaar delen en wegbeheerders hebben met het platform een tool om door realtime priorisering en het dynamiseren van regelgeving de leefbaarheid in steden te verbeteren. Denk daarbij aan bevoorrading buiten venstertijden voor aangekondigde stille emissieloze voertuigen die een tijdslot en route krijgen.’