Sponsored content

Zonnedak Waddinxveen

Een integrale oplossing voor het gehele energievraagstuk

Je bedrijf verduurzamen? Zo kan het!

De ambitie in Nederland is duidelijk: we werken toe naar een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. In 2050 moet de energievoorziening vrijwel volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn. Fabio Pisano, Manager Business Integrated Solutions bij KiesZon, ziet dat veel bedrijven willen verduurzamen, maar worstelen met de uitdagingen die zij in dit proces tegenkomen. “Een integrale oplossing voor het gehele energievraagstuk kan uitkomst bieden.”

Als onderdeel van de Europese Unie streeft Nederland naar het behalen van een Europees CO2-reductiedoel van 55%. Het doel is om klimaatverandering tegen te gaan door over te stappen op duurzame energiebronnen. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en Nederland wil niet afhankelijk zijn van andere landen voor haar energievoorziening. Hierdoor hebben veel bedrijven duurzaamheid hoog op hun agenda staan en hebben zij sustainability goals opgenomen in hun bedrijfsvoering. “Ook eigen energieambities en het kostenbesparende element zijn belangrijke redenen om te verduurzamen”, aldus Pisano.

Totaaloplossing

Maar in een snel veranderende energiesector je bedrijf verduurzamen en uitbreiden? Soms wil je wel, maar kan het simpelweg niet door bijvoorbeeld beperkingen op het elektriciteitsnet. Of kost het verduurzamingstraject dusdanig veel tijd en energie, terwijl het net zo belangrijk is de focus op je core business te houden. Volgens Pisano kan een integrale oplossing voor het gehele energievraagstuk van bedrijven uitkomst bieden. “Voor bedrijven die een verduurzamingstraject willen inzetten, is er sprake van fragmentatie in de keten. Er zijn veel partijen waar men zaken mee kan doen. Deze partijen werken vaak los van elkaar, terwijl de oplossing in de meeste gevallen vraagt om integratie van systemen. De hulpvraag is veel breder en behoeft maatwerkoplossingen. Je moet aan de voorkant meedenken over energievraagstukken. Zorg dat je de bestaande uitdaging oppakt en oplossingen kan bieden zodat de bedrijfscontinuïteit voorop staat en bedrijven kunnen focussen op hun core business.”

Fabio Pisano:

‘In overleg met een bedrijf inventariseren wij het energievraagstuk, formuleren een plan en voeren dit uit'

Ontzorgen

KiesZon gelooft in het proactief benaderen van de energiemarkt door te ontzorgen. Bedrijven moet toegang geboden worden tot duurzame stroom en aanverwante diensten, zoals zonnestroomproductie, gebruikmaken van opgewekte zonnestroom, opslag, elektrische infrastructuur en onderling delen van opgewekte stroom. Al deze activiteiten hebben in meer of mindere mate invloed op elkaar. We ondersteunen en helpen bij het ontwerpen, realiseren, financieren en exploiteren van duurzame deze assets.

Om het concreet te maken

GreenChoice: laden op zon.
Laden op zon.

De transitie van fossiel naar elektrisch heeft zijn intrede gedaan in het wegvervoer en zal de komende jaren versnellen. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om te verduurzamen door het wagenpark te elektrificeren. Deze elektrische voertuigen dienen ergens geladen te worden, rekening houdend met de beperkingen op het elektriciteitsnet en met wet- en regelgeving rondom emissieloos vervoer. Pisano: “In overleg met een bedrijf inventariseren wij het energievraagstuk, formuleren een plan en voeren dit uit. Dit doen we bij KiesZon in samenwerking met onze moederorganisatie Greenchoice. Een klant kan bij ons zonder investering de beschikking krijgen over laadinfrastructuur die gevoed wordt uit zonnepanelen op het dak. Wij ontzorgen door dit traject uit handen van het bedrijf te nemen. KiesZon voert het project uit en maakt het volledig toekomstbestendig."

Data is essentieel

In veel van die totaaloplossingen is zon als duurzame energiebron de basis. Maar: de zon schijnt niet altijd terwijl de energiebehoefte blijft. Pisano: “We kunnen redelijk voorspellen wanneer de zon schijnt, maar feit blijft dat duurzame stroom onvoorspelbaarder is. Het beschikken over data is hierbij essentieel. De datatransitie en energietransitie zijn daarom complementair aan elkaar. We hebben data nodig om klanten te kunnen helpen met een integrale oplossing. Door data driven te sturen, maken we opgewekte energie voorspelbaarder en optimaliseren we elke kWh die we produceren. Slim organiseren van het energieverbruik en daarmee energiemanagement krijgt een sleutelrol. Met deze energieoplossingen komen we tot een 100 procent groene stroomvoorziening en een betrouwbare energievoorziening voor de klant.”  

Dit artikel is gesponsord door KiesZon.