DozenWat is er mis in onze distributiecentra?

De Arbeidsinspectie komt met een vernietigend rapport. In meer dan tachtig procent van de bezochte dc’s is de veiligheid onvoldoende op orde. In twintig dc’s werd het werk ambtshalve stil gelegd.

Aanleiding tot extra inspecties waren ongevalsmeldingen, veelal veroorzaakt door aanrijding. Daarom ging AI langs bij 175 dc’s die niet eerder waren gecontroleerd, aangevuld met 25 dc’s waarvan was gemeld dat er de hand werd gelicht met coronamaatregelen. Wat blijkt? Er zijn nogal wat overtredingen.

  • Overtredingen in 163 van de 200 dc’s
  • Totaal 547 waarvan 28 zeer ernstig
  • In 20 gevallen is het werk stil gelegd

Lees ook: Er is nog veel mis 

  

Aanrijdgevaar
het grootste risico

Werkzaamheden in een dc verlopen (steeds meer) onder hoge tijdsdruk. Een aanrijding tussen de transportmiddelen en de rondlopende werknemers ligt gemakkelijk op de loer. Daarom is het belangrijk dat inrichting van de arbeidsplaats duidelijk is door de loop- en rijpaden te scheiden en goed te markeren. Om aanrijdingen tijdens het verplaatsen van de ene hal naar de andere te voorkomen, zijn aparte deuren voor voetgangers en rijdend materieel nodig. Deze maatregelen ontbraken vaak; in 108 van de 215 overtredingen was dat het geval. Verkeersroutes bleken niet veilig ingericht. Daardoor kunnen lopende werknemers in het rijpad van een heftruck komen.

Aanrijden

  

Fysieke belasting 
te vaak onderschat

Het werk in een distributiecentrum is fysiek zwaar. Orders verzamelen en inpakken gebeurt met de hand, er wordt veel gelopen, getild, gebukt en gewerkt in ongunstige houdingen. Van alle onderzochte distributiecentra werd bij 89 procent werkzaamheden uitgevoerd die fysiek belastend zijn voor werknemers. Bij 59 procent van die distributiecentra was het risico niet goed onderzocht en was er niet nagedacht over maatregelen om de fysieke belasting te verminderen. AI schreef 112 waarschuwingen uit en gaf als opdracht om het risico op fysieke belasting nader te onderzoeken en maatregelen op nemen.

Fysieke belasting

  

Arbeidsmiddelen 
inventariseer het risico

Het werk in een distributiecentrum is fysiek zwaar. Orders verzamelen en inpakken gebeurt met de hand, er wordt veel gelopen, getild, gebukt en gewerkt in ongunstige houdingen. Van alle onderzochte distributiecentra werd bij 89 procent werkzaamheden uitgevoerd die fysiek belastend zijn voor werknemers. Bij 59 procent van die distributiecentra was het risico niet goed onderzocht en was er niet nagedacht over maatregelen om de fysieke belasting te verminderen. AI schreef 112 waarschuwingen uit en gaf als opdracht om het risico op fysieke belasting nader te onderzoeken en maatregelen op nemen.

Arbeidsmiddelen

Risicoinventarisatie

Trillingen

  

Conclusie en reacties 
het valt niet mee
 

Het aantal overtredingen is veel te hoog, zegt de AI. En dit al twee jaar lang. Vaak zijn tijdelijke arbeidskrachten (uitzendkrachten en arbeidsmigranten) betrokken bij ongevallen of slachtoffer van te hoge fysieke belasting. Daar moet meer aandacht voor komen, zeker nu de werkdruk toeneemt en regelmatig leidt tot ongewenst gedrag richting medewerkers. Daar komt nog een apart rapport over.

Wat moet er gebeuren? Evofenedex zegt dat arbeidsveiligheid al jarenlang een speerpunt is van de verladersorganisatie. Veiligheidsspecialist Andre de Ruiter wijst op het programma Code Gezond en Veilig Magazijn dat al een tijdje draait. Beleidsadviseur Manue Azoulay is van mening dat de overheid meer geld moet vrij maken voor het uitvoeren van dergelijke programma’s. “Laat de AI de lessen uit de inspecties delen met het bedrijfsleven, dat gebeurt nu onvoldoende.”
Lees ook: Kritiek op Arbeidsinspectie 

Beter met de klant in gesprek gaan over de veiligheidsrisico’s die er zijn, dat is wat Jan Hommes van leveranciersvereniging BMWT (heftrucks, magazijnstellingen) graag zou zien. “Dit is uiteraard een werkgeversverantwoordelijkheid. Onze leden hebben veiligheid hoog in het vaandel staan, maar dit is voor iedereen een wake-up call. Als er incidenten gebeuren wordt er ook altijd gekeken naar de leverancier. Trillingen is zo’n voorbeeld waar we in samenspraak wat mee kunnen doen, denk aan stoelen en banden. Meer veiligheid verhoogt de productiviteit, zeggen we al jaren. Juist nu is dat belangrijker dan ooit. Jammer dat ook op deze manier het werken in dc's weer in een verkeerd daglicht komt te staan."