Milkrun Schiphol

Rob Middelkoop (DJ Middelkoop) over Milkrun Export:

‘Schoolvoorbeeld samenwerking in luchthavensector’

Geïnspireerd op het klassieke dagelijkse rondje van de melkboer zijn logistiek dienstverleners, vrachtafhandelaars en expediteurs op luchthaven Schiphol betrokken bij de pilot Milkrun Export. Een succes stelt één van de trekkers van deze pilot, Rob Middelkoop (directeur DJ Middelkoop), want dankzij deze ketensamenwerking zijn onder andere de wachttijden flink verkort en rijden er minder lege vrachtwagens rond op het luchthaventerrein omdat de beladingsgraad fors is verhoogd.

Sinds augustus 2020 doen bedrijven een proef met de Milkrun Export op Schiphol. Bij deze pilot zijn op dit moment DHL Global Forwarding, Rhenus Logistics, VCK Logistics, Bos Logistics, transportbedrijf R. Nagel en DJMiddelkoop betrokken. Aan de kant van de vrachtafhandelaars zijn Swissport Cargo Services WFS, Menzies en Dnata betrokken bij dit project. 
Rob Middelkoop legt uit: “Het concept is ontstaan uit de congestieproblemen bij de vrachtafhandelaren op de eerste linie. We kampten daar continu met congestie bij de loodsen omdat heel veel trucks op dezelfde (piek)momenten zich melden bij de loods van een vrachtafhandelaar om ladingen af te leveren voor luchtvrachtexport. Met het Milkrun traject kunnen we dit reduceren en we zien nu bijvoorbeeld al dat de gemiddelde beladingsgraad van minder dan vijftig procent bij het begin van het project is gestegen naar nu rond de negentig procent.”

Hoe gaat het dan in zijn werk?

Middelkoop: “Door in het voortraject al truckladingen voor de verlader of expediteur te consolideren voordat ze überhaupt het Schiphol Area terrein op gaan. Waar we voorheen platgezegd met meerdere trucks voor partijen gingen rijden zonder optimale en efficiënte beladingsgraad verzamelen we nu die ladingen in een afgestemde tourrit en rijden we met nagenoeg volle trucks richting de eerste linie vrachtafhandelaars. Door de combinatie met digitale vooraanmelding en het Milkrun concept bewerkstelligen we een gestructureerd logistiek aanleverproces, waarbij minder trucks met hogere beladingsgraad ingezet worden.”

Hoe belangrijk is in binnen dit project digitalisering?

Middelkoop: “Digitalisering is de backbone voor het succes van Milkrun Export. Elke exportlevering dient sinds september 2021 vooraf digitaal aangemeld te worden. Daar gaat dit project volledig in mee dus zonder digitale vooraanmelding geen Milkrun en andersom ook niet. Zowel digitaal vooraanmelden als Milkrun zijn deelprojecten van het grotere innovatie programma van Schiphol Groep, Smart Cargo Mainport Program (SCMP). Dit is een lopend programma op diverse vlakken op het gebied van duurzaamheid en procesoptimalisatie voor en door de luchtvrachtcommunity.”


Wat is het belang van de vrachtafhandelaars?

Middelkoop: “Zij zijn superbelangrijk, het zijn er op Schiphol vijf en allemaal – met uitzondering nu nog van KLM Cargo – participeren ze ook in dit project. Daar hebben we ook met zijn allen een intentie voor uitgesproken, waarin we het duidelijk met elkaar eens zijn dat we gaan voor het volledig slagen van dit project, want ondanks dat er concurrentie is, hebben we een gezamenlijk probleem dat één bedrijf niet kan oplossen, dit moet community breed. We delen informatie en operationele ervaringen met elkaar en de bijvangst van dit project is dat we meer begrip voor elkaar creëren.”

Milkrun Schiphol

Het Milkrun Export project is een uitvloeisel van het Milkrun Import dat in 2015 werd gelanceerd door luchtvrachtbelangenorganisatie ACN (Aircargo Netherlands). Bij het ‘import project’, dat nog altijd draait, werken diverse partijen binnen de luchtvracht nauw samen. Als een vliegtuig uitgeladen is, komen de deelnemende expediteurs niet meer ieder met hun eigen vrachtwagen naar de afhandelaar om hun lading op te halen, maar eerstgenoemde bezorgt in één rit – vergelijkbaar met wat de melkboer vroeger deed – meerdere ladingen bij de verschillende expediteurs. Met de opgedane kennis uit dit project en de successen – minder wachttijden, minder truckbewegingen, hogere beladingsgraad en minder brandstofverbruik – wordt sinds bijna twee jaar de omgekeerde weg bewandeld met de pilot Milkrun Export. De opzet is hetzelfde als bij ‘import’, al is het in dit geval de deelnemende logistiek dienstverlener of transporteur die alle ladingen ophaalt en in één keer aflevert bij de afhandelaar, die de vracht vervolgens in het vliegtuig laadt.

Wat heeft Milkrun export jullie opgeleverd?

Middelkoop: “Sowieso minder truckbewegingen en minder wachttijd wat ter plaatse zorgt voor minder energieverspilling. Doordat wij als lokale aanleverpartij met meerdere trucks stonden te wachten, hielden we ook de internationale aanvoerpartijen op en andersom. Daarnaast vindt er nu een betere regulering plaats van het aanleverproces. De afhandelaar weet nu wanneer en wat er op hem afkomt, hoeft maar één deur vrij te houden in plaats van bijvoorbeeld drie deuren voor dezelfde lading.”


Is dit project een schoolvoorbeeld van ketensamenwerking?

Middelkoop: “Zeker, met name voor een luchthavenomgeving mag deze samenwerking best wel uniek genoemd worden. Twee tot drie jaar geleden was daar veel minder sprake van, maar de projecten Digitaal Vooraanmelden en Milkrun hebben ervoor gezorgd dat we veel meer als community opereren en nadrukkelijk de samenwerking met elkaar zoeken. We zijn nu zelfs zo ver dat we mogelijkheden onderzoeken voor een (hybride) slottijdensysteem, zogenaamd digitaal inchecken, voor alle betrokken partijen zodat we een betrouwbare aanleverstroom kunnen garanderen. Met het Milkrun concept willen we toewerken naar een continue dienst, waarop expediteurs zendingen kunnen inboeken voor de export transportroute naar de afhandelaar. Iedereen weet wanneer een truck komt, hoeveel laadruimte er beschikbaar is of geboekt kan worden en om welk volume het gaat. Dan gaan we toe naar een standaardproces in plaats van een ad hoc proces zoals het nu ingericht is.”

‘Door te consolideren reduceer je het aantal verkeersbewegingen en wachttijden bij de vrachtafhandelaars’

Wat kan er nog beter dan?

Middelkoop: “De meeste projectdeelnemers werken bijvoorbeeld nog met excel. Dat is niet zoals we het willen in een project dat we breed willen uitdragen in de vrachtcommunity. Daar willen we verandering in aanbrengen met de ontwikkeling van een goed werkende slimme IT-tool, waarin we data kunnen analyseren en verbeteren. Ontwikkeling van die tool, waarin we worden ondersteund met subsidie uit het Smart Cargo Mainport Program, is vergevorderd en gaat komende maand de testfase in. Als deze tool goed werkt, kunnen we verder optimaliseren en gaat de olievlek uitvloeien.” 

Moeten er meer partijen aansluiten?

Middelkoop: “Ons doel is uiteindelijk om zoveel mogelijk partijen te laten aansluiten. Iedereen heeft er baat bij. Het gaat dan met name om partijen die vrachtruimte nodig hebben voor kleine deelladingen dus niet zozeer voor de full truck loads die komen aanleveren bij vrachtafhandelaars. Daar heeft de Milkrun geen toegevoegde waarde voor maar juist wel de consolidatie van goederenstromen van kleinere partijen die allemaal met vaak halfgevulde bakwagens, busjes en verschillende trucks naar hetzelfde terrein rijden. Door te consolideren reduceer je het aantal verkeersbewegingen en wachttijden bij de vrachtafhandelaars.”

Milkrun Schiphol

Milkrun Schiphol

Gaan jullie inzetten op een zero-emissie Milkrun?

Middelkoop: “Dat is uiteraard ook een van onze vervolgstappen dat we aan dit project een elektrische truck kunnen koppelen. Wij hebben het dak van ons pand in Nieuw-Vennep een paar jaar geleden vol gelegd met ruim 2000 zonnepanelen. We willen naast energie opwekken ook kunnen opslaan en volledig gebruiken. Wij noemen dat de groene cirkel, dit is geborgd in onze visie. Zo laten we aan de industrie zien dat we als lokale speler ook volledig groen kunnen denken en worden. Dit sluit ook goed aan bij de groene ambitie van Schiphol die onder andere vanaf 1 januari 2026 zero emissie zones invoert voor de logistieke straten van de terminal op Schiphol Centrum.”