De route naar…

Een circulaire economie

Circulaire economie

DHL heeft eind januari een whitepaper gepubliceerd over de circulaire economie. Het pakketbedrijf roept alle betrokken partijen op om actie te ondernemen, om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de hoeveelheid afvalstromen te verminderen. Behalve voor overheden, consumenten en verladers is er een rol weggelegd voor logistieke bedrijven.

In deze infographic leest u:
  • Hoe is de situatie nu?
  • Hoe komen we tot een circulaire economie?
  • Wat is de rol van logistieke bedrijven?
  • Wat gebeurt er al op dit gebied?
  • Hoe nu verder?

..

  

Hoe is de situatie nu?

Ondanks de schreeuw om circulariteit, kennen we tegenwoordig nog een vrij lineaire economie:

Circulaire economie

Door deze stroom circulair te maken moet is een potentiële emissiebesparing mogelijk van zo’n 40 procent 
In hoofdlijnen: een merk maakt een circulair product, de consument koopt het circulaire product, de logistiek maakt het mogelijk en de overheid stimuleert circulariteit met incentives.

De consumentengoederen waar volgens DHL de meeste winsten te behalen zijn op het verminderen van CO2-uitstoot zijn consumentenelektronica en fashion. 

..

  

HOE KOMEN WE TOT

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Om tot een meer circulaire economie te komen benoemt DHL the Five R’s: Reduce, Repair, Resell, Refurbish en Recycle. De eerste is vooral voor de merken bedoeld: verminder het aantal ruwe grondstoffen dat je gebruikt voor de productie. Vervolgens kunnen kapotte producten hersteld worden, producten die niet meer naar wens zijn kunnen worden doorverkocht of worden aangepast/opgefrist en als iets echt niet meer te repareren is kunnen de materialen worden gerecycled en opnieuw worden aangeboden aan de merken.

Maar daarvoor zijn nog wel stappen te zetten en DHL roept nu op dat alle betrokken partijen in actie komen. Het gaat dan om overheden, consumenten, verladers en logistieke partijen. Samenwerking lijkt de belangrijkste opdracht.

..

WAT IS DE ROL VAN LOGISTIEKE BEDRIJVEN?

DHL onderscheidt drie ‘core enablers’: circulair consumentengedrag, circulaire supply chain en zichtbaarheid/transparantie. De gedachte is dat als de consument bereid is iets te kopen wat niet 100% nieuw is, dat de fabrikant er dan voor zorgt dat in zijn assortiment te hebben.

Afbeelding verwijderd.Wel is een zeer goed inzicht  in de retourstromen nodig, omdat het voor verladers lastig is om een productie te plannen met zo’n onvoorspelbare toestroom aan materialen. Dit is iets waar logistieke bedrijven een grote rol in kunnen spelen: goede circulaire supply chains ontwikkelen en daar zeer duidelijk inzicht in te bieden richting de verlader. Bovendien moeten de supply chains súperbetrouwbaar zijn, omdat het goed zou zijn als verladers minder producten op voorraad leggen (overproductie).

Afbeelding verwijderd.Andersom, voor de inzameling , moeten logistieke bedrijven goed naar de aard van het product kijken. In de fashionindustrie is het van belang dat het kledingstuk snel weer op voorraad ligt om nogmaals te verkopen. Bij de inzameling van consumentenelektronica is het vaak beter om transporten slim te combineren en bundelen.

Afbeelding verwijderd.De transportstromen kunnen met alternatieve brandstoffen en elektrische aandrijving groener  gemaakt worden door logistieke bedrijven. Ook de verzendverpakkingen kunnen groener, door hergebruikt materiaal te gebruiken en minder lucht te vervoeren. 

Een ander voorbeeld is dat logistieke bedrijven marktplaatsen of platforms kunnen ontwikkelen voor doorverkoop van bijvoorbeeld kleding of elektronica. 

Onderaan de streep geeft DHL vooral aan dat logistieke bedrijven de circulaire economie moeten enablen. Zij moeten het makkelijk en goedkoop maken om producten te retourneren en te laten recyclen.

..

  

Wat gebeurt er al op dit gebied

DHL Nederland noemt een aantal voorbeelden:

Duurzaam vastgoed

Milieuvriendelijke verpakking

Elektrificering wagenpark

Recycling ondersteunen

Makkelijk retourneren

Het zijn willekeurige voorbeelden en ze klinken als allemaal losstaande elementen, maar uiteindelijk dragen ze bij aan een duurzamere wereld. Op de onderdelen waar logistieke bedrijven invloed kúnnen hebben, lijkt DHL op dit moment wel actief.

Het is onduidelijk of DHL dat beter of slechter doet dan andere pakketbedrijven. PostNL zet bijvoorbeeld ook in op het elektrificeren van de last mile en het gebruik van alternatieve brandstoffen voor grotere afstanden. Daarnaast investeert PostNL in het aanleggen van laadinfrastructuur en plaatst het zonnepanelen op sorteercentra. Fedex gebruikt nieuwe, herbruikbare verpakkingen voor retourzendingen, DPD bezorgt in een aantal steden emissievrij en GLS heeft zijn internationale retourdienst uitgebreid. 

..

  

HOE NU VERDER?

Als je de whitepaper van DHL leest zijn er drie ‘core enablers’ voor circulariteit: consumentengedrag, een circulaire supply chain en bekendheid van de mogelijkheden. Hieraan koppelt DHL tien ‘building blocks’ waarbij de logistieke bedrijven met name kunnen helpen op het gebied van duurzame verpakkingen, slimme retourdiensten, waardevolle reparatiediensten en slimme inzameling en materiaalscheiding. 
Alles op een rij zijn er diverse aandachtsgebieden per stakeholder. We selecteren er vijf per doelgroep:

Consument

Overheid

Vervoer

Logistieke bedrijven kunnen er verder aan denken om bijvoorbeeld sorteerdiensten aan te bieden, waardoor materialen van retouren sneller verwerkt kunnen worden. En wellicht is het mogelijk om een marktplaats of verkoopplatform te creëren voor de veilige doorverkoop van nog bruikbare producten. En bovenal: maak je transport groen. Voor korte afstanden is elektrificering vaak een goede optie, en voor de lange afstanden staan de ontwikkelingen rondom alternatieve brandstoffen niet stil. Houd Logistiek.nl in de gaten voor de laatste stand van zaken.