TRENDRADAR: Bereid je voor op supply chain diversification 

Over een jaar of vijf krijgt de logistieke sector flink te maken met supply chain diversification. Deze trend, met concepten als multisourcing en multishoring, houdt kort door de bocht in dat bedrijven het aantal leveranciers verhogen om hun wendbaarheid te vergroten. Een keuze die het managen van de supply chain bemoeilijkt. Supply chain diversification is één van de veertig trends die DHL op de nieuwste editie van zijn Trend Radar heeft geplot.

Supply chain

Supply chain diversification op de Trend Radar 

Op zijn tweejaarlijkse Trend Radar heeft DHL supply chain diversification gemarkeerd als trend die over zo’n vijf jaar een hoge impact gaat hebben op de wereldwijde logistieke sector. Deze trend verwijst naar de herconfiguratie van de supply chain. Bedrijven verbreden hun leveranciersecosysteem en breiden productie- en distributienetwerken uit voor meer veerkracht, wendbaarheid, reactievermogen en een sterkere concurrentiepositie. Dat zegt Klaus Dohrmann, vp head of innovation Europe & trend research bij DHL Customer Solutions & Innovation (DHL CSI). Hij geeft aan dat de coronapandemie daar een grote rol in heeft gespeeld, maar daarnaast heeft de trend volgens DHL een boost gekregen door geopolitieke spanningen en klimaatgerelateerde rampen.

trendradar - sc diversification

De trend omvat ten eerste een concept als multisourcing, waarbij bedrijven samenwerken met meerdere, concurrerende leveranciers. Daarnaast komt multishoring voor. Dat betekent dat bedrijven leveranciers selecteren in meer of verschillende landen en regio’s. Vanwege de grote onzekerheid en lange wachttijden, hebben bijvoorbeeld Europese textielbedrijven gezocht naar productielocaties in meer Europese en Noord-Afrikaanse landen, aldus DHL. Ook zijn er voorbeelden van bedrijven die door de containerschaarste niet meer standaard al hun producten per schip lieten vervoeren, maar ook een leverancier selecteerden voor vervoer over rails. 

Bedrijven verhogen massaal aantal leveranciers

Uit onderzoek waarop DHL de Trend Radar heeft gebaseerd, blijkt dat 77 procent van de ondervraagde bedrijven de komende twee jaar van plan is grote wijzigingen aan te brengen in het leveranciersbestand, voor meer veerkracht in de supply chain. Het aantal leveranciers wordt kortom opgehoogd. 


Wat betekent dit voor de logistieke operatie? 

Hoe meer leveranciers, hoe moeilijker het is om de toeleveringsketen te managen, aldus Dohrmann. De impact op logistieke operaties is groot, van het connecten van nieuwe regio’s tot het veranderen van vervoersmethoden. 

Zichtbaarheid belangrijk

Belangrijkste aan het bouwen van veerkrachtige supply chains is zichtbaarheid (visibility). Zo helpt big data volgens DHL om patronen te ontdekken, om realtime veranderingen te zien en om de forecast op te baseren. Het is dus nodig om met grote hoeveelheden data – gestructureerd en ongestructureerd – om te kunnen gaan. 

Ten tweede vergroten digital twins de zichtbaarheid van bedrijven. Dankzij die opkomende trend is het bijvoorbeeld eerder duidelijk dat er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn in de operatie. Industriële storingen worden hierdoor met 70 procent verminderd. Ten slotte noemt DHL de inzet van computer vision. Bedrijven die computer vision toepassen, kunnen rekenen op efficiëntere processen en veiligere operaties.

Voorbeelden supply chain diversification 

Hoewel de grootste impact pas over vijf jaar te merken is, is supply chain diversification als trend niet iets wat pas dan speelt. Nu al zijn er veel bedrijven begonnen met het herschikken van hun inkoop en distributienetwerk, om het serviceniveau te handhaven of bijvoorbeeld om hun CO2-footprint te verkleinen. Ook kan voor reshoring worden gekozen om lagere kosten te hebben voor onder andere personeel, materialen en energie. DHL noemt Taiwan Semiconductor Manufacturing als voorbeeld. Deze fabrikant gaat in Arizona een fabriek ter waarde van 12 miljard dollar bouwen om zijn Amerikaanse klanten te bedienen. Mazda heeft op zijn beurt de productie van een aantal auto-onderdelen verhuisd van China naar Mexico.


Grootste impact over aantal jaar

Hoewel de impact van supply chain diversification groot is, geeft DHL in zijn Trend Radar aan dat het nog wel een jaar of vijf duurt voordat de markt er echt klaar voor moet zijn. De grotere componenten van deze trend vergen volgens DHL jaren om tot uiting te komen. Denk aan het bouwen van een nieuwe productielocatie, dichter bij de consumentenmarkt. Ondertussen staat de trend niet stil. Er zullen wel extra contracten afgesloten kunnen worden met extra vervoerders en leveranciers.
 


Welke andere trends staan op DHL’s Trend Radar?

Op de zesde editie van DHL’s (interactieve) Trend Radar zijn in totaal veertig trends geplot. Het gaat om trends die de wereldwijde logistieke markt volgens het bedrijf aanzienlijk veranderen. Aan de ene kant gaat het om ontwikkelingen op het sociale en bedrijfsdomein. Daarnaast zijn er technologische trends, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Voor de Trend Radar, die om het jaar verschijnt, laat DHL uitgebreide analyses uitvoeren. Ook praat het bedrijf naar eigen zeggen met klanten en zijn partnernetwerk.

DHL trendradar

Niet onverwachts zijn verduurzaming, robotisering en big data de belangrijkste trends om in de gaten te houden. Dorhmann en Katja Busch, CCO van DHL en head of DHL CSI, noemen daarnaast globalisering, digitalisering en e-commerce als aandachtspunten. “De gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar hebben ons laten zien hoe belangrijk het is om robuuste supply chains en logistiek te hebben”, zegt Busch. “We zien dat bedrijven de logistiek transformeren van een stille, backend-operatie naar een strategische asset en value driver. Wij geloven dat om in de toekomst succesvol te zijn, inspiratie en innovatie, open uitwisseling en intensieve samenwerking vereist zijn.”

Duurzaamheid zichtbaar in meerdere trends

Om duurzaamheid, volgens Dohrmann “the hottest topic of last year”, beter te plotten, is de trend opgesplitst in onder meer circulariteit, decarbonisatie en alternatieve energieoplossingen. Zo is in het kader van decarbonisatie door het World Economic Forum berekend dat een klimaatneutrale supply chain de prijzen met gemiddeld niet meer dan 4 procent zal verhogen. Hier lijkt markt voor te zijn, aldus DHL. 85 procent van de consumenten maakte in de afgelopen vijf jaar al ‘groenere’ keuzes in zijn aankoopgedrag. 65 procent heeft zijn levensstijl aangepast. Het willen voldoen aan die groene klantvraag, zorgt ervoor dat bedrijven meer en meer naar hun supply chain kijken. Ook circulariteit kan een rol spelen. Momenteel wordt slechts 8,5 procent van alle materialen gerecycled of hergebruikt.

Alternatieve energieoplossingen zijn vooral te signaleren in het wagenpark. Van de 755 miljard dollar die volgens DHL in 2021 in de energietransitie is geïnvesteerd, is 36 procent gegaan naar elektrisch vervoer. 

Hogere productiviteit door robots

Een andere trend waar logistieke bedrijven toch echt aandacht aan moeten geven, is robotisering. Het is wat DHL betreft ondenkbaar dat er in de toekomst nog logistieke handelingen worden verricht zónder een vorm van automatisering en het gebruik van robots. Er is immers meer en meer mogelijk. Robots kunnen al goed helpen bij het verplaatsen van goederen en het laden of lossen van containers en vrachtwagens. Ook zijn er robots voor schoonmaak en veiligheid. Strategisch is er volgens DHL veel te winnen met stationaire robots die de processen optimaliseren.

Focusgebieden per Trend Radar

Supply chain diversification is een belangrijke pijler in DHL’s Trend Radar van 2022. Wat viel op in vorige edities? Een selectie: