Thijs Bender, Ordina: 

‘Veilige en geïntegreerde supply chain levert vooral voordelen op’

Verladers en logistiek dienstverleners lijken meer oog te krijgen voor het 'integreren van supply chains'. Een geïntegreerde supply chain biedt efficiencykansen, desondanks is de drempel naar een logistieke keten waarin data soepel en veilig zijn uit te wisselen nog hoog. "Het loont om je hierin te verdiepen, je kunt flexibeler werken en goede security maakt je als ondernemer aantrekkelijker", stelt Thijs Bender, Account Director Supply Chain bij Ordina.      

Horizontale en verticale samenwerking in de logistieke sector hebben al heel wat aandacht gehad. Waar de mogelijkheden voor het eenvoudig delen van data in het verleden soms beperkt waren, nemen die nu snel toe. Er zijn specifieke platformen voor ontwikkeld, losse applicaties voor bedacht en steeds meer processen verlopen deels of geheel digitaal. Toch profiteren verladers en logistiek dienstverleners volgens Thijs Bender nog onvoldoende van de mogelijkheden die er liggen. “Data is het nieuwe goud. Dat geldt overigens voor alle partijen in de keten, ook voor technologiebedrijven, havens, overheden en pure transporteurs. Er zijn bij veel van deze ketenpartijen vragen over hoe ze de stap naar een geïntegreerde supply chain kunnen zetten én dit op een veilige manier kunnen doen.”

Gedwongen inspelen op veranderingen

Vanuit zijn rol als Account Director Supply Chain bij Ordina ziet Bender dat ondernemers begeleiding kunnen gebruiken bij de vragen die er liggen. “Zeker grote bedrijven zien de noodzaak om naar een geïntegreerde supply chain te bewegen, maar moeten hier ook meer moeite voor doen. Hun IT-landschap is complexer. Ze zijn gedwongen in te spelen op veranderingen bij rederijen en verstoringen in de keten. De oude supply chain is niet meer.” 

‘Verladers en logistiek dienstverleners profiteren nog onvoldoende van de mogelijkheden die er liggen 

 

‘Zoeken naar bottlenecks’

Vaak komt de aanzet tot de verandering neer op een grondige inventarisatie. “Daarin treden we op als consultant en gaan we op zoek naar de bottlenecks en hoe bedrijven data ontvangen. De technologie is daarbij belangrijk, maar het soort tech dat bedrijven willen inzetten is geen beperkende factor. Uiteraard moet de gemaakte keuze het bedrijf wel helpen bij de nieuwe eisen die de wereld aan de onderneming stelt. Toewerken naar versie 3.0 van applicaties én processen is noodzakelijk. Niet alleen om echt te kunnen profiteren van een geïntegreerde supply chain, maar ook om kennis te borgen en aantrekkelijk te blijven voor werknemers.”

Security onderbelicht

Het aspect security binnen het toewerken naar een geïntegreerde keten blijft bij de transitie onterecht onderbelicht, stelt Bender. “Daarom hebben wij als partner van zowel technologieleveranciers aan de ene kant en verladers en logistiek dienstverleners aan de andere kant gezegd dat we sowieso alles afhandelen op basis van ‘secured data’. Alle oplossingen zijn secure, de aanpassingen erna zijn dat ook. De ene keer versleutelen we data, de andere keer brengen de systemen en data naar de cloud en beveiligen we die. De opties voor ondernemers nemen toe. Het is vrij eenvoudig om aan ketenpartners alleen die data te laten zien die je ook echt wilt tonen.”

Eerst huis op orde brengen

Belangrijk bij het toewerken naar een veilige geïntegreerde supply chain is dat een bedrijf ‘het huis op orde heeft’, een helder beeld heeft van waar het staat en waar het naartoe wil. “Logistiek managers lijken zich wel bewust van de noodzaak tot verandering, maar hebben onvoldoende tijd en kennis om de juiste stappen te zetten. Ze kunnen absoluut een vraagbaak gebruiken, niet zelden vragen ze ons om ze bij de hand te nemen en het pad op weg naar de geïntegreerde keten te tekenen.”

Magazijn

Security

‘Hackers schieten gaten in beveiliging’

Belangrijk bij het toewerken naar een veilige geïntegreerde supply chain is dat een bedrijf ‘het huis op orde heeft’, een helder beeld heeft van waar het staat en waar het naartoe wil. “Logistiek managers lijken zich wel bewust van de noodzaak tot verandering, maar hebben onvoldoende tijd en kennis om de juiste stappen te zetten. Ze kunnen absoluut een vraagbaak gebruiken, niet zelden vragen ze ons om ze bij de hand te nemen en het pad op weg naar de geïntegreerde keten te tekenen.”

Thijs Bender: "De noodzaak om ‘brandjes te blussen’ neemt af als een keten veilig en datagedreven werkt."
Thijs Bender: "Noodzaak om ‘brandjes te blussen’ neemt af als een keten datagedreven werkt."

Voordelen van veilige en geïntegreerde supply chain

Een geïntegreerde en veilige supply chain vereist niet alleen energie van een verlader of logistiek dienstverlener, maar levert volgens Bender ook heel duidelijke voordelen op. “Inzicht in hoe veilig jouw data en applicatielandschap zijn, geeft je een beeld van wat je moet verbeteren. Heb je die stappen gezet en beschik je over een datagedreven mindset – al dan niet met hulp van externe experts – dan heeft dat invloed op je ecosysteem. Werk jij veilig en kun je dat aantonen, dan profileer je jouw organisatie als veilige partner. Je laat bijvoorbeeld zien waarom iets goed werkt en hoe je veilig data kunt delen. Dat zal vervolgens leiden tot meer draagvlak.”

 

Minder fouten, hogere klanttevredenheid

Bender geeft als voorbeeld een logistiek dienstverlener die magazijnen niet langer decentraal maar centraal wilde gaan aansturen. “In die transitie kwamen repeterende fouten naar voren. Bij dit project zijn we echt naast de medewerkers gaan staan en bij activiteiten als halffabricage, inslag, uitslag en retouren elke fout geïdentificeerd. Vervolgens hebben we een aanpassing in het SAP-systeem bedacht die leidde tot minder herhalende stappen en dus minder kans op het maken van fouten.”

De noodzaak om ‘brandjes te blussen’ neemt volgens Bender af als een keten veilig en datagedreven werkt. “De kwaliteit en productiviteit en klanttevredenheid nemen toe. Als logistiek of supply chain manager kun je vervolgens energie steken in zaken die minder goed lopen.”

 

Dit artikel is gesponsord door Ordina