Supply chain model SCOR krijgt groen en Nederlands tintje

Duurzaamheid integreren als standaard element in supply chain processen, dat is nu mogelijk met het vernieuwde SCOR model. Supply chain professionals merken dat de relevantie van wat ze doen voor de samenleving enorm toeneemt. Het model helpt ze om dat op strategisch niveau in hun processen mee te nemen.

Circulair

“Opeens zit je dan in zo’n club met specialisten uit de hele wereld", zegt Dennis Vegter, onderzoeker bij NHL Stenden. De update van het SCOR model heeft dankzij hem een Nederlands tintje. “Het is mooi om te zien dat een klein landje als Nederland kennis ontwikkelt dat wereldwijde impact heeft”, aldus Vegter, die werd benaderd door de beheerder van SCOR, ASCM in Chicago (USA), met de vraag of hij mee wilde werken aan de update van het model. “Ze zijn me via mijn promotieonderzoek, waarin ik heb gekeken hoe het model uitgebreid zou moeten worden om het geschikt te maken voor de circulaire economie en duurzaamheid, op het spoor gekomen. Voor zo’n update komen mensen vanuit allerlei vakgebieden  bij elkaar, van inkopers tot academici, om het model door te lichten en wijzigingen aan te brengen.” 

25 jaar oud model nog altijd springlevend

Het SCOR model, afkorting voor Supply Chain Operations Reference, is wereldwijd de standaard om supply chain processen te beschrijven en prestaties te verbeteren. Het is een open access, gratis model wat bedrijven kunnen gebruiken om processen goed in te richten en meer grip erop te krijgen. Meer dan 5.000 bedrijven wereldwijd gebruiken dit model en meer dan 100.000 professionals wereldwijd zijn SCOR-getraind. Het model zit in iedere logistieke opleiding, zowel in Nederland als internationaal. Het model heeft dit jaar de grootste update gehad sinds haar ontstaan in 1996 en is nu geschikt gemaakt voor het verbeteren van duurzaamheid en circulariteit in de keten. Het model wordt iedere paar jaar geüpdatet en de beheerder wilde dit keer groot onderhoud plegen. “Jarenlang is er een klein beetje bijgewerkt. Circulariteit en duurzaamheid zaten nog niet echt in het model, dus op dat gebied moest er in ieder geval veel gebeuren”, zegt Vegter. 

De laatste update is 19 september officieel gepresenteerd door beheerder ASCM. Lees meer over de update en het SCOR model in het volledige artikel op Logistiek.nl.

SCOR

Prestatiemetingen gericht op duurzaamheid

Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van de prestatiemetingen, vertelt de onderzoeker. “In logistiek supply chain management werden prestaties gemeten op basis van kosten, efficiency, snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Duurzaamheid zat er totaal nog niet in. Daar is een complete groep prestatiemetingen, de duurzaamheidsmeting, aan toegevoegd.” 

De duurzaamheidsmeting is verdeeld in twee subgroepen: milieu impact (impact op de omgeving) en sociale impact. Op sociaal gebied zijn metingen opgenomen voor diversiteit en inclusie, eerlijk salaris voor mensen en training en opleiding. Voor milieu impact zijn dat emissies, toxische stoffen, materiaalverbruik, waterverbruik, energieverbruik en afvalstromen. In het model staat bijvoorbeeld nu beschreven hoe je CO2, onderverdeeld in Scope 1, 2, en 3, meet. “In onze aanpak is het belangrijk om aan te geven welke prestatie je wel en niet opneemt.  Wat wij een rol hebben laten spelen is de steeds vaker voorkomende verplichte duurzaamheidsrapportages, op basis van GRI-systematiek; de wereldwijde standaard voor duurzaamheidsrapportage.

Promotieonderzoek Dennis Vegter

Dennis Vegter, onderzoeker bij NHL Steden, is bezig met promotieonderzoek bij Universiteit Twente. Samen met Matthias Olthaar, lector bij NHL Stenden en Jos van Hillegersberg, hoogleraar aan de Universiteit Twente en bij JADS,  ontwikkelt hij een prestatiemeetsysteem voor circulair supply chain management. Dit onderzoek maakt nu, als proces op strategisch niveau, onderdeel uit van het SCOR model en is één op één meegenomen voor het nieuwe strategisch proces ‘Circular Supply Chain Management’. En daar is Vegter trots op. “Het is volledig nieuw toegevoegd en het resultaat van Nederlands onderzoek.”

Van maken naar transformeren in de circulaire economie

Ook de vormgeving van het model is veranderd. De ‘oude’ versie werd gepresenteerd als een lineair model. Nu is het weergeven als een oneindige cirkel. Met het uitgangspunt dat als klanten klaar zijn met een product, het niet wordt weggegooid maar bedrijven het terugnemen en weer gaan verwerken. Retouren zat er al wel in, maar wat er verder mee gebeurde dat was volgens Vegter buiten beeld. “Dat open eind hebben we nu opgelost. De vorige versie was heel productgericht, maar in een circulaire economie komen diensten veel prominenter naar voren. Een product als een dienst leveren, zoals Gerrard Street headphones, Fairphone en Auping doen, was in de vorige versie niet mogelijk en ook dat zit nu volledig verwerkt in het geüpdatete model.”

‘Dit is in supply chain-land wel echt een groot ding’

Werkconferentie met Topsector Logistiek 

De update is 19 september officieel gepresenteerd door ASCM. Sindsdien is er wereldwijd veel aandacht voor. Om bedrijven over de update en het onderzoek te informeren faciliteert Topsector Logistiek een werkconferentie in Utrecht op 22 november. Naast informatie over de update van SCOR zullen de bedrijven Dopple en Brink Industrial vertellen over hun ervaringen met duurzaamheid en prestatiemanagement. Bovendien is er een workshop waarmee bedrijven hun volgende stappen naar duurzame prestatieverbetering kunnen bepalen.