Zo pakken familiebedrijven personeelskrapte aan

Het enorme tekort aan arbeidskrachten heeft familiebedrijven ertoe gedreven te investeren in proces- en productinnovatie. Dit concludeerde Nyenrode Business Universiteit in een recent onderzoek. Naast innovatie heeft de helft van de familiebedrijven bovendien besloten een tussentijdse loonsverhoging door te voeren. Hoe zit dat bij familiebedrijven in de logistiek? Hoe gebruiken logistiek dienstverleners de kracht van het familiebedrijf om personeel te behouden?

Familiebedrijf

Zijn er loonsverhogingen doorgevoerd? 

Marcel Theunissen van Nabuurs, zegt niet aan loonsverhogingen te doen, ook niet om in tijden van personeelskrapte personeel binnen boord te houden. “In de basis wijken we niet af van de cao, maar mensen kunnen wel sneller doorgroeien in de salarisschalen. Ook is het instapniveau hoger dan vroeger.” Gerrit Jan Mulder, directeur bij St. van den Brink, zit ook op deze lijn: “We hebben een cao en daar houden we ons aan. Maar het is wel mogelijk om snellere stappen te zetten binnen de schalen. Het einde van een schaal blijft echter gehandhaafd.”

Flexibelere werktijden

Bij Schavemaker Logistics & Transport worden ook geen loonsverhogingen toegepast, aldus salesmanager Susanne Dirksen. “Hooguit op individueel niveau, maar ook wij houden ons aan de cao. Wat we wél doen is meer thuiswerken mogelijk maken en flexibeler werktijden bieden, en eventueel minder uren voor een functie, als dat kan.” Ook Wesseling voert geen loonsverhogingen door, zegt commercieel directeur Wilfred van Wattum: “Wij houden ons vast aan de cao Beroepsgoederenvervoer. Hierin zijn de loonstijgingen vastgelegd.”

Beloning voor aanpakmentaliteit

Hetzelfde geluid is te horen bij Huib Claassen van Claassen Logistics: “Nee, dat kan niet volgens de cao. Maar we hebben wel begin dit jaar een bonus uitgeschreven. Chauffeurs krijgen een bedrag per stop, als ze zuinig en schadevrij rijden, weinig ziekteverzuim hebben en een goede aanpakmentaliteit hebben. Ze kunnen daarmee maximaal 5.000 euro extra verdienen. Als mensen aangeven in deeltijd te willen werken, denken we daar graag in mee.”

Marcel Theunissen

Marcel Theunissen

Gerrit Jan Mulder

Gerrit Jan Mulder

Susanne Dirksen

Susanne Dirksen

Wilfred van Wattum

Wilfred van Wattum

Huib Claassen

Huib Claassen

. Bas Coenen

Bas Coenen


Wordt de kracht van het familiebedrijf ingezet? 

Daarnaast zetten familiebedrijven in de logistiek hun kracht, zoals ze dat ervaren als familiebedrijf in om medewerkers te behouden. Bas Coenen (Nabuurs): “Dat doen we zeker. Zo onderscheiden we ons duidelijk van de grote bedrijven. Werken bij een familiebedrijf geeft meer betrokkenheid. Algemeen directeur Tjebbe Nabuurs schrijft bijvoorbeeld zelf de verjaardagskaartjes voor de mensen.”
Ook bij Schavemaker wordt de kracht van het familiebedrijf ingezet, zegt Dirksen: “Onze directie is zichtbaar, loopt op de werkvloer, kent de mensen bij naam en vergroot daardoor de betrokkenheid. Dat maakt dat iedereen meebouwt aan het succes van het bedrijf.”

Familiegevoel ondanks formaat

Met 700 mensen is St. van den Brink wel een erg groot bedrijf, maar ook nog steeds een familiebedrijf, geeft Mulder aan: “Mensen voelen zich betrokken bij het bedrijf, en andersom betrekken wij onze mensen ook bij het bedrijf met dingen als welkomstkaartjes, attenties bij verjaardagen, de feestdagen, enzovoorts.”

‘Soms speelt er meer dan alleen salaris en kunnen we het oplossen’

“Familiebedrijven zijn de motor van de Nederlandse economie”, stelt Van Wattum. “Wij hebben continuïteit als basis. Onze mensen maken het verschil: hier begint en eindigt onze onderscheidende logistieke dienstverlening. Wij zijn trots op al onze medewerkers en doen er alles aan om ze écht blij te maken. Met baanzekerheid, opleiding en begeleiding, doorgroeimogelijkheden, mooi materiaal en een sociale cultuur willen we ook als werkgever het verschil maken.”

Goede naam gebruiken

Claassen: “Ja, we maken gebruik van de goede naam die we in de regio hebben. We zien mond-tot-mondreclame terug in het personeelsbestand, omdat familieleden en vrienden of kennissen van elkaar bij ons werken. We weten in dit bedrijf ook wat er speelt. Als iemand twijfelt om weg te gaan, gaan we in gesprek. Soms speelt er iets anders dan alleen meer salaris. En vaak kunnen we het dan oplossen.”

Innovatie kan krapte arbeidsmarkt deels verhelpen

Meer dan de helft van de Nederlandse familiebedrijven investeert in proces- en productinnovatie vanwege krapte op de arbeidsmarkt en schaarse materialen. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen om de gevolgen van deze schaarste voor hun bedrijf. Zo verwacht 17 procent van de familiebedrijven afname van de winstmarge door tekort aan personeel en materiaal. Dat blijkt uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en RSM naar hoe familiebedrijven omgaan met deze schaarste. Naast innovatie heeft de helft van de familiebedrijven een tussentijdse loonsverhoging doorgevoerd. 
Voor het volledige onderzoek zie
www.nyenrode.nl/nieuws/n/meer-innovatie-familiebedrijven-tekort-personeel


Is er geïnvesteerd in alternatieve dienstverlening? 

Bij Nabuurs is het overwogen, zegt Coenen, maar niet doorgevoerd. “We houden de focus op de kern van ons bedrijf, waar we nog steeds klanten uit 1961 hebben. Wel hebben we meer geïnvesteerd in grotere voorraden en in warehousecapaciteit, soms wel tot 24 procent, afhankelijk van de productgroep.”

Doen waar je goed in bent

Bij St. van den Brink blijven de mensen doen waar ze goed in zijn, zegt Mulder: “Transport en een hart voor mensen. Maar daarbij hebben we de laatste jaren wel meer geïnvesteerd in bijvoorbeeld het wagenpark, om onze chauffeurs een optimale werkomgeving te bieden.”
Ook bij Wesseling blijft de focus op de kernactiviteiten, zegt Van Wattum. “Er was geen aanleiding om dat te veranderen.”

Eigen trein

Schavemaker heeft echter drie jaar geleden al ingezet op een alternatief, door met een eigen trein van Moerdijk naar Polen te gaan rijden. Dirksen: “Dat vervangt tachtig vrachtwagens, inclusief de bijbehorende CO2-reductie en dat maakt ook dat chauffeurs minder lang van huis hoeven te zijn, waarmee hun werk weer aantrekkelijker wordt. Na de zomer gaan we dit nog verder opschalen.”
Claassen is, vlak voor de coronaperiode begon, op verzoek van klanten meer in e-fulfilment gegaan. “En dat heeft de afgelopen twee jaren goed uitgepakt.”


Is er geïnvesteerd in procesinnovatie en automatisering? 

Theunissen: “We hebben bij Nabuurs onder andere in flexibele softwareondersteuning en in nieuwe routeplanningssoftware geïnvesteerd, zodat we die businesscase weer wat scherper hebben kunnen stellen.” Dat gebeurt ook bij Schavemaker, zegt Dirksen: “We trekken veel jonge stagiairs aan die met slimme data-oplossingen komen voor planningssystemen en andere manieren om de efficiëntiegraad verder te verhogen, en die blijven vaak bij ons werken. Ook praten we met klanten om in het kader van duurzaamheid tot grotere efficiency te komen: waarom bijvoorbeeld elke dag een klein transport als het om de dag ook zou kunnen?”

‘Jonge stagiairs komen met slimme data-oplossingen voor onze planningssystemen’

St. van den Brink plant de route in nauwe samenspraak met de klant, legt Mulder uit: “Wij rijden veel voor supermarkten, en die sturen in overleg met ons met hun behoefte onze planning aan.” Bij Wesseling is onder meer een nieuw scanproces geïntroduceerd voor de crossdockoperatie, zegt Van Wattum. “Daarnaast hebben wij PTV Route Optimiser gekoppeld aan ons TMS voor route-optimalisatie. De aanschaf van nieuwe boardcomputers, een WMS-systeem en de ontwikkeling van een nieuwe customer experience controltower zijn momenteel lopende projecten.”

‘Continu investeren in procesoptimalisatie binnen WMS’

Ook Claassen heeft op warehousegebied flink geïnvesteerd. “We zijn bezig met een TMS-implementatie met bijbehorend portaal. Tijdens corona hebben we een nieuw planprogramma aangeschaft. Wij blijven continu investeren in procesoptimalisatie binnen ons WMS.”


Heeft het werven van personeel meer prioriteit gekregen?

Sectorwijd is er een behoefte aan het verbeteren van het imago om daarmee meer chauffeurs te kunnen werven. Bedrijven doen daar ook moeite voor, blijkt. Theunissen heeft er bij Nabuurs voor gekozen zelf mensen op te leiden voor betere doorstroommogelijkheden. “We hebben meer budget vrijgemaakt voor werving van nieuwe mensen, we hebben eigen recruiters aangesteld en we werken met talentmanagers.” 

‘Het is niet meer alleen het salaris dat belangrijk is’

Ook bij St. van den Brink is een talentmanager aangenomen, vertelt Mulder. “Daarnaast hebben we inloopochtenden, nauwe contacten met scholen, we werven zij-instromers en we gebruiken de social media, de website en een app actief om mensen te werven. Daarbij letten we sterk op de behoeften en de mentaliteit van jonge mensen, zoals parttime werken en thuiswerken als dat kan, en werkplezier. Het is niet meer alleen het salaris dat belangrijk is.”

Wesselings wervingscampagne

Bij Wesseling wordt er ook een recruiter aangesteld, vertelt Van Wattum. “Als bedrijf waren we al vrij actief maar door de huidige schaarste in de arbeidsmarkt hebben we nog meer energie gestoken in het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Onlangs hebben wij een zeer succesvolle wervingscampagne gehouden in onze regio.” In de campagne heeft Wesseling naar eigen zeggen geflyerd, posters laten ophangen in abri’s en social media gebruikt.

Bonus

Dirksen werkt met bonussen voor mensen die uit hun eigen netwerk nieuwe mensen vinden voor Schavemaker, zegt zij. “En dat werkt goed. De flexibiliteit die we onze mensen bieden is een sterk argument om nieuwe mensen te werven. Mensen groeien vaak ook door vanuit de administratie en het warehouse, omdat we onder meer mensen een chauffeursdiploma laten halen.”
Een bonus is ook bij Claassen ingezet als middel om meer mensen te krijgen. Claassen: “Ja, de bonus is zowel voor het werven als voor behoud van mensen ingesteld. En dat heeft ook gewerkt, merken we.”