‘Het gaat veel te vaak over tarieven en incidenten’

Hoe kom je als verlader met je logistiek dienstverleners tot een betere samenwerking? Wat is er nodig om echt samen innovaties op te starten? – innovaties die broodnodig zijn om te verduurzamen, om mee te komen in de digitaliseringslag.
Vier supply chain experts en ervaringsdeskundigen (die beide kanten van de tafel hebben gezien) praten daar openhartig over in deze podcast.
“It takes two-to-tango, maar er moet wel eentje de leiding nemen.”

Lars Breedveld

‘Het woord partnership wordt heel gemakkelijk gebruikt’

“Als je kijkt naar de drie niveaus: strategisch, tactisch, operationeel, dan denk ik dat logistiek dienstverleners zelden verder komen dan het tactisch niveau. Verladers willen de regie behouden. Vertrouwen is van doorslaggevende betekenis. Ik zeg wel eens: hoe dikker het contract hoe minder het vertrouwen. Er zit heel veel opportunisme in outsourcingprocessen. Het woord partnership wordt heel gemakkelijk gebruikt, ook door verladers, vooral als het goed gaat. Toch gaan ze wel ieder jaar even tenderen. Wat betreft innovatie: ik zie logistiek dienstverleners dat niet doen. Althans, ze hebben wel goede ideeën, maar er zijn vaak te veel beperkingen.”

Lars Breedveld

Harald Peetjens

‘Tenderen gebeurt topdown, maar wat als het niet lukt?’

“Het gaat vaak mis bij het tenderproces en vooral als die gerund wordt door de afdeling inkoop. Dan gaat het alleen maar over kosten en budget. Er is altijd wel een dienstverlener die de operatie wil kopen vanuit een soort blinde groeiambitie. Een tender is topdown, maar ergens moet je wel beseffen wat de consequenties kunnen zijn als de operatie niet in staat blijkt te zijn om uit te voeren. Zorg ervoor, dat iedereen dezelfde KPI’s belangrijk vindt bij zowel de verlader als de logistiek dienstverlener. De veranderingen in de arbeidsmarkt maken dat dienstverleners zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Maar echt innoveren? Ze voeren uit en doen dat zo goed mogelijk.” 

Harald Peetjens

Sjaak Lekkerkerker

‘Zorg voor mensen die echt kunnen samenwerken’

“Het is heel jammer dat gesprekken vaak gaan over tarieven en incidenten. Ik vind echt, dat de logistieke branche, dienstverleners en verladers, eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan. Waar zit nou onze aantrekkingskracht in de toekomst op de arbeidsmarkt? Innovaties dragen er aan bij om jonge mensen naar je toe te trekken. Zij willen zich kunnen identificeren met het bedrijf waarvoor ze werken. Dan moet je wel een richting kiezen. Zorg er voor dat je op verschillende niveaus in jouw organisatie mensen hebt, die goed onderlegt zijn en daarmee in staat zijn om ook echt samen te werken. Want in de communicatie onderling wordt het succes gemaakt, niet op een papiertje.”

Sjaak Lekkerkerker

Wilco Salemink

‘Op alle niveaus weet hebben van elkaars proces’

“Ik ben ook wel eens gebeld door een dienstverlener die zei: 'maakt niet uit wat het me kost, ik wil die opdracht hebben', omdat het past in zijn proces. Zo werkt het natuurlijk niet. Logistiek dienstverleners zijn plat gezegd een sluitpost op de begroting, die moeten doen wat er gezegd wordt. Daar worden ze voor betaald, maar wel zo weinig dat er geen ruimte is om te innoveren. Je moet er voor zorgen dat in alle lagen van de organisatie, van supply chain directeur tot planner, de relaties goed zijn. Dat ze weet hebben van elkaars processen. Maar aan de andere kant zie ik ook, dat sitemanagers elkaar nogal eens snel opvolgen en een hele korte doorlooptijd hebben.”

Wilco Salemink