Hoe scoren de 'beste' logistiek dienstverleners?

DHL, nummer-1 in de Top 100 Logistieke Dienstverleners, haalt op vijf van de zes innovatiethema’s het maximumaantal sterren. Het bedrijf scoort dus bovengemiddeld. Niet gek, met zo’n omvang heb je slagkracht om te innoveren. Maar door voor het eerst dit jaar bedrijven van eenzelfde grootte naast elkaar te leggen, blijkt waartoe kleinere LDV-ers in staat zijn. 
Ook nieuw in de zojuist verschenen Top 100: een interactieve lijst, hier te downloaden.

 

Op een mooie zomerse avond in juni verzamelden logistiek ondernemers zich in Amerongen voor de bekendmaking van de Top 100 Logistieke Dienstverleners 2022. Elk jaar weer spannend, want steeds vaker speelt de positie in de jaarlijkse ranglijst een rol in bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een tender. 

Kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling

Behalve omzet en bedrijfsomvang (aantal medewerkers en aantal vierkante meters aan warehousing) zijn duurzaamheid, digitalisering en innovatie belangrijke thema’s in de logistieke markt. Klanten vragen om elektrisch vervoer, of ze verwachten van de logistiek dienstverlener dat er volop geautomatiseerd wordt in het warehouse. Voor Buck Consultants International en Logistiek.nl, de partijen achter de Top 100 Logistieke Dienstverleners, reden om niet alleen naar kwantitatieve zaken te kijken, maar ook innovatiethema’s mee te nemen. Het gaat om de thema’s duurzaam transport, duurzame warehousing, duurzame innovatie in arbeid en scholing, smart warehousing, het gebruik van digitale platforms en ketenregie. De mate waarin een bedrijf daarop inzet wordt beoordeeld door onafhankelijke experts, waarna een score tot stand komt.

Score op innovatiethema’s per bedrijfsgrootte

De score van de experts tellen mee in het totaal. Zeker bij kleinere bedrijven blijkt een goed rapportcijfer op een innovatiethema de plaatsing in de ranglijst positief te beïnvloeden. Hoe dat zit, legt Kees Verweij (partner Buck Consultants International) uit in zijn blog ‘Hoe verbeter ik mijn positie in de Top 100 Logistieke Dienstverleners 2022?’ op Logistiek.nl. 

Maar het valt natuurlijk niet mee om als kleinere speler op te boksen tegen de grote, wereldwijde logistiek dienstverleners. Financiële middelen en de juiste mensen zijn onmisbaar op het moment, dat er geïnnoveerd moet worden. Toch zijn er ook kleinere bedrijven die alles op alles zetten om bijvoorbeeld te verduurzamen. En ook dat verdient waardering. Daarom zijn de logistieke dienstverleners in 2022 onderverdeeld in drie groepen, gebaseerd op hun bedrijfsomvang: klein, middelgroot en groot. De rapportcijfers van kleine bedrijven zijn vervolgens alleen met elkaar vergeleken, waarna een aantal van hen de notering ‘best in class' heeft gekregen. Die relatieve topscore komt duidelijk in beeld op zowel de poster als op de interactieve kaart op Logistiek.nl

Interactieve kaart

Interactieve kaart

Innovatie-award gaat naar Vos Transport

Speciale aandacht ging op 7 juni uit naar de Vos Transport Group. Tijdens de bekendmaking van de Top 100 Logistieke Dienstverleners 2022 is Vos Transport aangewezen als meest innovatieve bedrijf in het middelgrote en kleine segment (lager dan 200 miljoen euro omzet). 

 

  

Vos Transport

Duurzaam en innovatief

Roy van Verseveld, verantwoordelijk voor customer services, toonde zich bijzonder trots toen hij samen met Max Menheere de award in ontvangst nam. “Met duurzaamheid zijn we al heel lang bezig. In het begin was het voor velen een ver-van-mijn-bed show, maar nu is iedereen daar enorm bij betrokken en krijgen we complimenten van klanten over onze visie en aanpak.” Behalve op duurzaam transport, waarvoor Vos in de race is om een vierde Lean & Green ster te behalen, werkt het bedrijf op een innovatieve manier om nieuwe medewerkers aan te trekken op een buitengewoon krappe arbeidsmarkt. Nauw contact met scholen en opleidingen in de buurt, levert continu nieuwe stagiaires op, waarvan een deel ook blijft in het bedrijf. Op scholen geven mensen van Vos gastlessen en er zijn regelmatig bedrijfsbezoeken.

DHL - opnieuw - de nummer één op de lijst 

DHL Supply Chain/Global Freight Forwarding is met indexscore 84,50 de absolute nummer 1 in de top-100 van 2022. De logistiek dienstverlener wordt gevolgd door DSV Solutions/Road (74,81) en Ceva Logistics (69,38). 

Het is zeker voor het eerst dat DHL bovenaan de ranglijst staat, maar in 2021 ging de eer naar DSV, die nu toch weer DHL voor moest laten gaan.
Mark Kruysen, VP Operations Excellence Benelux & Nordics van DHL Supply Chain, reageert op het podium op de heroverde eerste plaats: “We zijn hier jaar in jaar uit mee bezig. Het is voor ons belangrijk dat die jarenlange effort ook wordt erkend door onafhankelijke experts en door onze klanten.”

DHL

Diner

Kruysen gaat desgevraagd ook in op innovatiethema Smart Warehousing, één van de vijf thema’s waarop DHL ‘best in class’ is. “Data is het belangrijkst. Daarmee kun je trends signaleren en aanpassingen doorvoeren.” Volgens Kruysen kan DHL dankzij data beter aan klanten vertellen wat in hun business gebeurt dan dat klanten het zelf kunnen. Ook mkb-bedrijven zouden er mee bezig moeten gaan, aldus de DHL-topman. “Data geeft je macro-economische voordelen.”

Bekijk meer foto’s en lees verder over de Top 100 Logistieke Dienstverleners op Logistiek.nl