Drees & Sommer

Menselijke schakel essentieel voor optimaal functioneren logistieke robots

Een nieuw logistiek gebouw is vaak in het casco-ontwerp voorbereid op robotisering. Om een gebouw voor de eindgebruiker op maat te maken is vervolgens veel afstemming nodig; hoe uitgebreider het automatiseringsniveau, hoe meer. “Je moet de taal spreken van de opdrachtgever, de eindgebruiker en de aannemer. De grijze gebieden inzichtelijk maken én oplossingen bieden.”

Belangrijke schakel 

Een mooi voorbeeld van het belang van goede communicatie bij het realiseren van maatwerk is DC Harnaschpolder in Den Hoorn, waar Drees & Sommer een uitgebreide rol had. Senior projectmanager Marcel van Erven van projectmanagement- en vastgoedadviesbureau Drees & Sommer was vanaf het ontwikkeltraject, bij de tendering en tijdens de realisatie de linking-pin tussen de betrokken partijen. 
Delta Development ontwikkelde het gebouw met een vloeroppervlak van 15.730 m² in beginsel als bedrijfsverzamelgebouw. Sandvik, leverancier van producten en oplossingen voor de industrie, wilde het hele gebouw voor langere termijn afnemen en in gebruik nemen als Europees distributiecentrum. Het zou daarmee een belangrijke schakel zijn in de supply chain van het bedrijf. In samenwerking met OPL Architecten en Delta Development hebben wij het ontwerp van het gebouw aangepast en afgestemd op de wensen en eisen van de eindgebruiker.”

Maatwerk DC

Het adviesbureau heeft Delta Development vanaf een vroeg stadium ondersteund in de afstemming met de eindgebruiker. Van Erven: “Delta heeft het pand ontwikkeld volgens haar Next Generation Logistics concept en volgens de circulaire cradle-to-cradle principes. In dat opzicht sloot het gebouw al perfect aan bij de filosofie van Sandvik om duurzaamheid te integreren in al hun activiteiten. Het pand was qua ontwerp al wel voorbereid op robotisering – een voorwaarde om installaties operationeel te krijgen – maar moest om als DC optimaal te kunnen functioneren custom-made gemaakt worden. Sandvik werkt namelijk met hoogwaardige volautomatische orderpickingsystemen. Daar zit veel staal in. De constructie moet uiteraard voorbereid zijn op een heel wisselende belasting. In het programma van eisen worden dan bijvoorbeeld aan de vloeren aanvullende eisen gesteld om vervorming te voorkomen: de stijfheid van de vloer, de positie van de heipalen, dat soort zaken.” 

Je reinste procesmanagement

“Je moet de processen begrijpen en snappen waar het om gaat en wat de belangen voor alle betrokken partijen zijn”, gaat Van Erven verder. “De taal spreken van de opdrachtgever, de eindgebruiker en de aannemer. Het is procesmanagement in de puurste zin van het woord: je bekijkt de processen, zowel afzonderlijk als wel de samenhang tussen de processen en zorgt ervoor dat die soepel op elkaar aansluiten. Efficiency heeft in het bedrijfsproces van de logistieke eindgebruiker de hoogste prioriteit en robotisering speelt daarin een essentiële rol. Hoe eerder wij aan tafel komen om de details af te stemmen, des te beter kunnen activiteiten worden georganiseerd en ingepland. Zo hangt bijvoorbeeld ook de bouwrouting nauw samen met de planning van de ingebruikname van de robots.”

 

 

 

Grijze gebieden helder krijgen

Continue afstemming is in elke fase van projectrealisatie essentieel, volgens Van Erven. “Ontwikkelen en realiseren blijft mensenwerk. Gebieden die niet voor de volle 100% duidelijk zijn, zijn er altijd. De één zegt en bedoelt iets vanuit zijn eigen referentiekader en de ander interpreteert dit soms heel anders of hoort niet alles. Aannames zijn heel gevaarlijk. Het is één van de taken van een goede projectmanager die te ondervangen en de processen integraal te managen: initiëren, doorvragen, vaststellen, vastleggen en vervolgens continu checken of alles conform het programma van eisen gebeurt en waar nodig bijsturen. Alle processen in een distributiecentrum die routinematig gedaan kunnen worden zullen op termijn gerobotiseerd worden. Maar om die verbindingen te leggen is toch écht een menselijke schakel nodig.” 

Harnaschpolder detail

Foto ©Delta Development/Janek Kozlowski

Harnaschpolder detail

Foto ©Delta Development/Janek Kozlowski

Internationale en nationale expertise

Drees & Sommer is een allround advies- en projectmanagementbureau dat kiest voor een brede en sectorale dienstverlening. De sector Logistics is één van de specifieke sectoren waarin het bureau actief is. In de afgelopen jaren heeft Drees & Sommer Netherlands uiteenlopende services verleend in het logistieke werkveld – onder meer cost consulting, projectmanagement en construction management. “We hebben internationale expertise op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en innovatie van logistiek vastgoed. Daarnaast kennen we de nationale wet- en regelgeving en weten we wat er in de markt speelt. De perfecte partner voor nationaal én internationaal opererende investeerders en logistieke bedrijven.”

Dit artikel is gesponsord door Drees & Sommer Netherlands