Rol logistieke sector verdient meer aandacht bij ontwikkeling van stad van de toekomst

Het aantal autovrije en autoluwe gebieden in Nederland neemt toe. Uit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid is deze stap toe te juichen.
Maar wat betekent deze ontwikkeling voor de logistiek in deze gebieden? Kunnen bewoners en ondernemers hun bestellingen in de toekomst nog wel aan huis ontvangen? Volgens Bram Kin, onderzoeker stedelijke logistiek bij TNO en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, ligt bij stedelijke logistiek heel vaak een sterke focus ligt op het terugdringen van emissies. “Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een ruimtelijk vraagstuk”. Stedenbouwkundige Gijs de Haan van PosadMaxwan onderzocht hoe de groeiende logistiek samen met andere ruimteclaims in de bestaande stedelijke omgeving kan worden ingepast.
“In plaats van oplossingen te ontwerpen voor vandaag, moeten we inzichtelijk maken wat de impact is van de logistiek van morgen.”