‘Minimaal tien procent meer efficiëntie’ 

Data is er genoeg bij logistiek dienstverleners, systemen ook. “Maar veel slimmer dan digitale postbussen zijn de meeste systemen niet; ze worden vooral gebruikt om informatie door te geven.” Dat is echt jammer, meent Remco Dijkman, hoogleraar Information Systems, TU Eindhoven. “Tien procent efficiencywinst is maar een voorzichtige inschatting.”

Data transport

Met zijn inaugurale rede vorige maand hoopt Dijkman logistiek dienstverleners wakker te schudden en te bewegen meer te doen met de data die ze verzamelen. “Dat deze bedrijven tijd en geld hebben geïnvesteerd in het digitaliseren van hun processen, is positief. Daarmee is al efficiency gewonnen. Toch gebruiken logistieke ondernemers de huidige applicaties, waaronder TMS, vooral om informatie door te geven. Er zit nog veel onbenut potentieel in de informatie die is opgeslagen in de systemen.”

Plannen met data over de rusttijden chauffeurs

“We hebben diverse studies gedaan”, liet Dijkman weten. “Daaruit blijkt dat LDV’ers kosten kunnen drukken en leegrijden terug kunnen dringen. Dijkman noemt als voorbeeld hoe bedrijven slimmer om kunnen gaan met het plannen van rusttijden van chauffeurs. “Als je data over het laatste rustmoment gebruikt, dan kun je plannen met wat je weet. Je kunt het laten rusten van chauffeurs combineren met het moment waarop ze sowieso ergens moeten wachten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van data over de aankomst van lading. Als je het beschikbaar komen van containers in de haven goed voorspelt, dan kun je makkelijker en beter containers op een trein plannen. Die treinen hebben immers een tijdschema.” 

Van testen met digital twins tot uitrol in praktijk

Veel logistiek dienstverleners werken met een TMS en aanvullende tools, maar hebben volgens Dijkman onvoldoende mogelijkheden om te testen hoe iets beter is te plannen. Technologie als een digital twin kan daarin verandering brengen, een kopie van de werkelijkheid waarmee je kunt testen. “Dat gaat de komende tien, vijftien jaar flink toenemen, want veel informatie is al aanwezig. Zo kunnen bedrijven voorspellingen doen over hoe werkprocessen zullen verlopen, inschatten hoe lang de productie of het transport gaat duren en welke leveranciers waarschijnlijk leveringsproblemen zullen hebben. Vervolgens kun je in de digital twin proberen om met je verbeterde voorspellingen ook een betere planning te maken. Heb je die gevonden, dan pas je die direct in de praktijk toe.”


Remco Dijkman

Digitale Process Transformation – oratie TU Eindhoven

Prof. dr. ir. Remco Dijkman heeft – met het oog op zijn inauguratie – een software raamwerk ontwikkeld om bedrijfsprocessen in de praktijk te verbeteren. Met het raamwerk wordt een ditigal twin gemaakt van het bedrijfsproces. Dijkman is behalve hoogleraar verbonden aan ESCF – European Supply Chain Forum. Binnen dit brede platform van wetenschappers en bedrijfsleven past hij zijn model toe.

Vooraf de volgende zet op het spelbord bedenken 

De grootste kansen die het gebruik van nieuwe technologie, zoals digital twins maar ook AI, biedt is volgens de hoogleraar het herstellen van fouten. “Daarbij kun je gebruik maken van AI voor bordspellen, die leren wat de beste zet is voor een bepaalde situatie op het bord. Dat is ook voor transportplanning te doen: voor een bepaald probleem leren wat de beste ‘zet’ is om de uitdaging op te lossen. Is er één container te laat, dan wil je toch niet de hele batch opnieuw plannen?”

Pilots kosten tijd en geld – wees realistisch

Vooralsnog staat het gebruik van digital twins nog in de kinderschoenen binnen de logistieke sector. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, zoals koudwatervrees en een gebrek aan concrete tools. “Hetzelfde geldt voor nauw samenwerken met collega dienstverleners. Geld speelt ook een rol. ASML heeft meer geld dan een LDV’er om een pilot te starten waarin ze bijvoorbeeld de rusttijden in een TMS kunnen zetten. Werkt de uitgedachte opzet niet, dan verlies je geld en tijd. Niet iedereen kan zich dat veroorloven.” 

Grote rol weggelegd voor softwareontwikkelaars

Dijkman realiseert zich dat hij met zijn wetenschappelijke boodschap misschien niet elke logistiek dienstverlener aanspreekt. “Dus is het aan ons om onze ideeën te vertalen naar de praktijk. Die valorisatie is belangrijk en gelukkig komt daar meer aandacht voor. Ik zie ook een grote rol weggelegd voor de softwareontwikkelaars en hoop dat ze erin slagen om visueel te maken welk effect een betere planningstechniek in de praktijk heeft, desnoods in de vorm van een spel. Daar zou de sector enorm van profiteren.”