TOEKOMSTBESTENDIGE SUPPLY CHAIN MET SLIM4:

Makro verhoogt reactiesnelheid en efficiency door centrale voorraadaansturing

Zelfbedieningsgroothandel Makro had een decentrale supply chain-organisatie waarbij iedere vestiging zijn eigen bestellingen plaatste. Dit kostte medewerkers veel tijd en leidde tot vertraging in doorlooptijden. Dat probleem is opgelost door de invoering van een gecentraliseerde voorraadfunctie met Slim4 als backbone. ‘We hebben een responsieve bevoorradingsketen gecreëerd’, vertelt chief supply chain Tony Webster.

Chief supply chain Tony Webster heeft het voorraadbeheer bij Makro Nederland opnieuw ingericht

Makro heeft in Nederland zeventien vestigingen die zijn ingericht als zelfbedieningswinkels voor ondernemers. ‘Als je het vergelijkt met de consumentenmarkt hebben wij met grillige vraagpatronen te maken’, vertelt Webster. ‘Als restaurants hun menukaart veranderen, hebben ze van de ene op de andere dag hele andere ingrediënten nodig. Eén klant kan op een specifieke vestiging zomaar ineens een significant deel van je voorraad weghalen.’

Versnipperd voorraadbeheer

Toen Webster twee jaar geleden bij Makro Nederland kwam, viel het hem op dat de aansturing van de goederenstromen nogal versnipperd was georganiseerd. ‘Iedere vestiging deed zijn eigen voorraadbeheer. Gemiddeld werd een artikel twee keer in de week opnieuw bijbesteld, dus dit kostte lokale medewerkers ontzettend veel tijd. En niet iedereen was er even goed in, wat in sommige vestigingen leidde tot lage beschikbaarheidscijfers.’ 

Flinke efficiencyslag

Om de supply chain toekomstbestendig te maken, besloot Webster het roer om te gooien. Het voorraadbeheer van zowel de dc’s als de zelfbedieningsvestigingen vindt nu plaats vanuit één centrale ‘control tower’. Slim4 werd geselecteerd als de onderliggende tool. ‘Ik kende Slimstock en ik wist dat hun software voor een flinke efficiencyslag zou zorgen. Zowel op de lokale vestigingen als op de centrale inkoopafdeling, waar alles nog vanuit Excel werd gepland.’ Door het centraliseren van de winkelreplenishment en het invoeren van Slim4 is het aantal SKU’s dat door een planner wordt beheerd, inmiddels met een factor 34 toegenomen. 

Makro

Makro

“We willen blijven groeien, maar alleen met aandacht voor mens, dier en milieu. We willen zaken doen met zorg voor onze omgeving. Iedereen wil tenslotte Vlotter naar een betere wereld”

Sneller reageren

Maar behalve efficiency zag hij meer positieve effecten. ‘We kunnen sneller reageren op veranderingen in de vraag. Nu we met Slim4 de hele ketenvoorraad integraal aansturen, is onze reactiesnelheid veel groter geworden.’ Andere voordelen zijn dat de (like-for-like) ketenvoorraad is afgenomen, lokale medewerkers zich volledig op hun verkooptaak richten en dat stock-outs in de winkel nog maar zelden voorkomen. TOEKOMSTBESTENDIGE SUPPLY CHAIN MET SLIM4 Makro verhoogt reactiesnelheid en efficiency door centrale voorraadaansturing Zelfbedieningsgroothandel Makro had een decentrale supply chain-organisatie waarbij iedere vestiging zijn eigen bestellingen plaatste. Dit kostte medewerkers veel tijd en leidde tot vertraging in doorlooptijden. Dat probleem is opgelost door de invoering van een gecentraliseerde voorraadfunctie met Slim4 als backbone. ‘We hebben een responsieve bevoorradingsketen gecreëerd’, vertelt chief supply chain Tony Webster. 

Supply chain-partner 

Een punt dat Webster niet onbenoemd wil laten, is de samenwerking met Slimstock. ‘Ik zie Slimstock veel meer als een partner dan alleen een softwareleverancier. Ze helpen planners hun dagelijkse taken en werkprocessen te organiseren en als het moet springen ze bij. Laatst kwamen er bij ons in korte tijd drie vacatures voor ‘replenishment planners’ vrij en hadden we een acuut probleem. Toen ik dit aan Slimstock liet weten, werden er direct een aantal consultants vrijgemaakt om op interim-basis deze functies te vervullen. Dat laat zien dat ze ons echt willen helpen.’

Dit artikel is gesponsord door Slimstock.