Verduurzamen is geen optie meer maar noodzaak

Een duurzaam energiesysteem realiseren: waar begin je? Projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en bedrijven realiseren zich dat verduurzamen geen optie meer is, het is een noodzaak. Ook de overheid stimuleert duurzaam ondernemen met de SDE++ subsidieregeling en wettelijke duurzaamheidseisen. Denk aan BENG voor nieuwbouw, en Energielabel C en EED voor bestaande gebouwen en bedrijven.

Vaak is er niet één oplossing, maar is er maatwerk nodig om duurzaamheidsdoelen te behalen. Eneco heeft alle expertise in huis om u hierbij te helpen en brengt als geen ander de verduurzaming van bedrijven in de praktijk. 

Waar te beginnen?

Meestal komt het grootste deel van de CO2-uitstoot uit eigen energieverbruik in en rond bedrijfspanden en het wagenpark. Om energieverbruik te verminderen kunnen panden worden geïsoleerd en gebouwinstallaties geoptimaliseerd. Daarnaast is het zelf opwekken van energie in veel gevallen noodzakelijk om duurzaamheidsdoelen te behalen. 

Makkelijker gezegd dan gedaan 

De ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem zorgt voor de nodige uitdagingen. Eneco heeft veel ervaring in het samenwerken met gemeenten, netbeheerders en verzekeraars. Uit ervaring blijkt dat er vaak meer mogelijk is dan op voorhand wordt gedacht. 

Eigen energie opwekken 

Daken van distributiecentra en logistieke bedrijfshallen blijken uitermate geschikt voor zonnepanelen. De businesscase pakt al snel positief uit, zeker met de huidige energieprijzen en de SDE++ subsidie vanuit de overheid. En zelfs wanneer de dakconstructie in eerste instantie niet berekend is op zonnepanelen, zijn er constructieve oplossingen om zonnepanelen te realiseren.

PostNL Zonnepanelen

“Vaak is er niet één oplossing maar is er maatwerk nodig”

Niet investeren, wel eigen energie opwekken? 

Zonnepanelen kunnen al gauw om een flinke investering vragen waar niet iedereen op zit te wachten. Gelukkig zijn er verschillende financieringsmogelijkheden

U kunt kiezen voor operational lease, waarbij u voor bepaalde tijd een contract aangaat met Eneco. Deze schaft de panelen aan, realiseert de installatie op het dak en neemt vervolgens het onderhoud en beheer op zich gedurende de looptijd van het contract. Meestal is dit rond de 15 jaar. Of u kunt ervoor kiezen om uw dak te verhuren. Eneco financiert, ontwikkelt, plaatst en exploiteert de zonnepanelen. U heeft er geen omkijken naar en ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding. 
Een combinatie kan ook: u verhuurt uw dak voor zonnepanelen en huurders in het pand kunnen (een deel van) de zonne-installatie leasen. Zo geeft u uw huurder(s) de mogelijkheid te verduurzamen zonder investering en direct te besparen op de energierekening. Dit maakt uw pand interessanter voor huurders. 


Wat is de SDE++ subsidieregeling? 

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De SDE++ vergoedt bij zonne-installaties het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie die u opwekt en de (mogelijke) opbrengsten. U krijgt de subsidie toegekend over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen, is afhankelijk van de CO₂-reductie die u met uw zonne-installatie realiseert, maar óók van het moment waarop u de subsidie aanvraagt. 


Dit is het moment 

Het moment waarop u uw aanvraag indient kan heel bepalend zijn. Dit jaar start de aanvraagperiode op 28 juni en sluit op 6 oktober. De RVO hanteert binnen de aanvraagperiode verschillende fases. Binnen elke fase loopt het maximale bedrag op waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Per dag worden alle aanvragen op volgorde van prijs gezet. Hoe minder subsidie u aanvraagt per ton CO2-reductie, hoe hoger de kans op toekenning. In totaal stelt de overheid dit jaar 13 miljard euro beschikbaar. 


Samenwerken met een specialist 

Eneco ondersteunt zakelijke klanten bij het realiseren van duurzame assets zoals zonnesystemen, warmtepompen, warmte-koudeopslag en aansluitingen op warmtenetten. Het samenwerken met een deskundige partij scheelt veel tijd en verhoogt daarnaast de kans om subsidie toegekend te krijgen. Zo doen de aanvragen van Eneco het steevast goed in de subsidierondes. Daarbij bent u verzekerd van een veilige installatie, zorgvuldig proces en optimaal rendement.

Dit artikel is gesponsord door Eneco